Evi Terk Eden Eşe İhtar Dilekçesi


 
ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
 
 
İHTAR KARARI
İSTEYEN                           :
 
VEKİLİ                              :
 
KARŞI TARAF                   :
 
DAVA KONUSU                 : Evi terk eden eşe eve dönmesi için T.M.K.md.132 uyarınca ihtar
gönderilmesi istemidir.
OLAYLAR                           :
1-Müvekkil ile karşı taraf evlidirler ancak ……….tarihinde karşı taraf evlilik ödevlerinden kaçınmak için hiçbir haklı neden olmaksızın ortak evi bırakıp gitmiş ve bu güne kadarda dönmemiştir.
2-(nasıl gittiği ve niye dönmediği)
 
3-Karşı tarafın dönmesi istenen evin adresi…………dir. Ayrıca eve döndüğünde evin anahtarını alabileceği adres ise …………dir.
4-Açıklanan sebeplerle Mahkemenize başvurarak Türk Medeni Kanununa göre ihtar kararı elde edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER          : H.U.M.K.,T.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
SONUÇ VE İSTEM          :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkilin eve dönmeyen eşine
1-Müşterek haneye yasal süre içerisinde dönmesi,
2-Müşterek haneye dönmediği takdirde aleyhinde terk nedeniyle boşanma davası açılacağı hususlarının ihtaren bildirilmesi hususunda karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
İhtar Kararı İsteyen
Vekili

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat