Eşya Tespitine İtiraz Dilekçesi

0
355

Eşya Tespitine İtiraz Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                                   
DELİL  TESPİTİNE   
İTİRAZ EDEN                :
 
VEKİLİ                           :
 
KARŞI TARAF                :
 

  1. KONUSU :Delil tespitine itiraz.

 
OLAYLAR                      :
1-(Yapılan tespit ile ilgili bilgiler)
2-(itiraz nedenleri)
3-
4-Açıklanan sebeplerden ötürü işbu delil tespitine itiraz etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  :H.U.M.K.MD.373 ,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
-Yeniden delil tespiti yapılmasına,
-Müvekkilime ait olan ……………….in müvekkilime iadesine,
-Masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Tespite itiraz eden
Vekili
Av .
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESPİTİ İSTENEN EŞYALARIN LİSTESİDİR
 
SIRA NO:   CİNSİ        :                               MİKTARI :          FİYATI :          TUTARI:

  1. Adet TL.                   TL.
  2. Adet TL.                   TL.
  3. Adet TL.                   TL.
  4. Adet                      TL.                   TL.
  5. Adet TL.                   TL.
  6. Adet                      TL.                   TL.
  7. Adet TL.                   TL.
  8. Adet TL.                   TL.
  9. Adet TL.                   TL.

2.
 

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...