Nafaka Artırımı Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Nafakanın artırılması talebidir.

 

OLAYLAR                      :

-Müvekkile ile davalı ………Mahkemesinin……Tarih…….Esas ve ……..Karar sayılı kararı ile boşanmışlarıdır ve bu boşanma kararı kesinleşmiştir.

-Belirtilen boşanma kararı ile müvekkile için ayılık ………..TL. yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir.

-Velayeti müvekkile ye bırakılan müşterek çocukları için aylık …………..TL. iştirak nafakası bağlanmıştır

-Ancak hayat şartlarının ağırlaşması sebebiyle bağlanan nafaka oldukça düşük bir miktar olarak kalmış buna rağmen davalının ekonomik durumunda epey bir iyileşme olmuştur.

-Yukarıda arz edilen sebeplerle işbu davanın açılması  zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, Tanık beyanı ,…….Asliye Hukuk Mahkemesinin …….Esas ve …..Karar sayılı dosyası ………………ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

-Müvekkile için ………Asliye Hukuk Mahkemesinin ……Esas ve ……Karar sayılı dosyası ile takdir edilen ………….TL. yoksulluk nafakasının ………….TL.’ ye çıkartılmasına,

-Müşterek çocukları için ………Asliye Hukuk Mahkemesinin ……Esas ve ……Karar sayılı dosyası ile takdir edilen ………….TL. İştirak nafakasının ………….TL.’ ye çıkartılmasına,

-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...