Nafaka Artırımı Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Nafakanın artırılması talebidir.
 
OLAYLAR                      :
-Müvekkile ile davalı ………Mahkemesinin……Tarih…….Esas ve ……..Karar sayılı kararı ile boşanmışlarıdır ve bu boşanma kararı kesinleşmiştir.
-Belirtilen boşanma kararı ile müvekkile için ayılık ………..TL. yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir.
-Velayeti müvekkile ye bırakılan müşterek çocukları için aylık …………..TL. iştirak nafakası bağlanmıştır
-Ancak hayat şartlarının ağırlaşması sebebiyle bağlanan nafaka oldukça düşük bir miktar olarak kalmış buna rağmen davalının ekonomik durumunda epey bir iyileşme olmuştur.
-Yukarıda arz edilen sebeplerle işbu davanın açılması  zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, Tanık beyanı ,…….Asliye Hukuk Mahkemesinin …….Esas ve …..Karar sayılı dosyası ………………ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
-Müvekkile için ………Asliye Hukuk Mahkemesinin ……Esas ve ……Karar sayılı dosyası ile takdir edilen ………….TL. yoksulluk nafakasının ………….TL.’ ye çıkartılmasına,
-Müşterek çocukları için ………Asliye Hukuk Mahkemesinin ……Esas ve ……Karar sayılı dosyası ile takdir edilen ………….TL. İştirak nafakasının ………….TL.’ ye çıkartılmasına,
-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat