İdari Yargı Kararını Yerine Getirmeme Tazminat Davası Dilekçesi

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :(idare)

 

D.KONUSU                     :İdari Yargı kararını yerine getirmeyen davalı İdarenin ……….TL. Maddi ve ……….TL. Manevi tazminata mahkum edilmesi istemidir.

 

OLAYLAR                       :

1-Müvekkilim …….tarihinde hukuka aykırı olarak görevinden alınmıştır. İdarenin bu haksız eylemine karşı ……….Mahkemesinde iptal davası açılmış ve bu dava …..tarih …..Esas ve …..Karar sayılı ilamla müvekkil lehine sonuçlanarak ………tarihinde kesinleşmiştir.

2-………..Mahkemesinin vermiş bulunduğu ………….kararı davalı idareyi …….tarihinde tebliğ edilmiştir.

3-Davalı idare İ.Y.U.K. md.28/4’deki altmış gün içinde mahkeme kararını yerine getirmemiştir.

4-Bunun üzerine müvekkilim altmış gün içinde ………tarihinde idareye başvurarak Mahkeme Kararı doğrultusunda işlem yapılmasını talep etmiştir. İdare buna karşı verdiği ……..tarihli cevapta Mahkeme kararını yerine getirmeyeceğini beyan etmiştir.

5-İdari Yargı kararının yerine getirilmemesinden ötürü Müvekkilimin ……………Maddi zararı bulunmaktadır. Çünkü;

6-İdarenin Yargı kararını yerine getirmemesi tamamen keyfi bir davranış olup Hukuka ,Adalete,ve insanlığa karşı olan ve subjektif nedenlerden kaynaklanan bu tutumu nedeniyle müvekkilim ruhi bunalıma girmiştir. Bu sebeple davalı İdarenin ……….TL. manevi tazminata mahkum edilmesini de talep etmek gerekmiştir.

5-Açıklanan nedenlerle yargı kararının yerine getirilmemesinden  dolayı İdare aleyhine İşbu tazminat davasını açmak durumunda kalınmıştır.

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.Y.U.K.md.28,ve sair mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                  :İptal davasına ait dosya,İdarenin ….tarihli ret cevabı,………….ve diğer yasal deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz edilen sebeplerle davamızın kabulü ile;

1-davalı idarenin ………… tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi

ile birlikte …………..TL. maddi ve …………..TL. manevi olmak üzere toplam ………TL. tazminat  ödemeye mahkum edilmesine,

2-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar

verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ      .

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...