Danıştay Tashihi Karar Dilekçesi


DANIŞTAY (  ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
sunulmak üzere
MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
DOSYA NO                    :           Esas               Karar.
 
TASHİHİ KARAR
TALEP EDEN                 :
 
VEKİLİ                          :Av.
 
KARŞI TARAF               :
 
VEKİLİ                          :
 
DAVA                            :
 
D.KONUSU                    : Danıştay (  ) Dairesinin ………….. gün ………  E. …….   K.
Sayılı kararının düzeltilerek KALDIRILMASINA ve ilk derece
Mahkemesi  Kararının  ……………….  karar verilmesi talebidir.
TEBLİĞ TARİHİ            :
 
TASHİHİ KARAR NEDENLERİ  :
1-(yerel mahkemece verilen karar)
2-(bu kararın kimin tarafından temyiz edildiği)
3-(Danıştay’ın neye karar verdiği)
4-(dairenin kararının neden yanlış olduğu)
5-
 
HUKUKİ SEBEPLER                   :İ.Y.U.K.m.54,55 ve sair mevzuat hükümleri.
SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve resen nazara alınacak sair sebeplerle …………………… kararının DÜZELTİLEREK Usul ve Yasaya aykırı olarak verilen ………………… Mahkemesinin …………   tarih ………    Esas ve ……..   Karar sayılı ilamının ……………………. karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
Kararın Düzeltilmesini isteyen
Vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat