Görevden Alma Kararının İptali Dava Dilekçesi

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

(Yürütmenin Durdurulması istemi vardır)

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

D.KONUSU                     :…………….’nin ……………ilişkin …………tarih ve …………sayılı kararının iptali istemidir.

 

TEBELLÜĞ TARİHİ        :

 

 

OLAYLAR                       :

1-Müvekkilin o ana kadar ki durumu ve başarıları ile görevdeki mahareti                           2-

3-Davalının ………….tarih ve ……….sayılı kararı  çeşitli açılardan yasal olmayıp müvekkilimi keyfi şekilde rahatsız etmeye yöneliktir. Şöyle ki;

4-

5-

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.Y.U.K.,……………….ve sair mevzuat.

 

DELİLLER                  :İdarenin kararı,Sicil dosyası……………,ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz edilen sebeplerle davamızın kabulü ile;

1-İşin ivediliği nedeniyle yürütmenin durdurulmasına,

2-Davalı idarenin …………Tarih ve ……….Sayılı kararının

iptaline,

3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar

verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ      .

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...