İcra takip dosyası nasıl hazırlanır?

İcra takip dosyası nasıl hazırlanır?

Teoride hukukçulara, takip talebi üzerine, icra müdürlüğünce ödeme/ icra emri hazırlanacağı öğretilmişse de, uygulamada hiçbir icra müdürlüğü, sizin için ödeme / icra emri hazırlamaz. Herşeyi hazır edip belirli bir sırayla dosyalamanız gerekir. Bu da yetmez, belgelerin Uyap ortamına yüklenebilmesi için xml dosyası oluşturup flashdisc ile getirmeniz sizden istenir.

İcra takibi hazirlamanın en kolay yolu, bu iş için satılan paket programları kullanmaktır. (İcra pro, avukat pro gibi) İnternet üzerinde online takip hazırlayabileceğiniz sisteler de bulunmakta ise de müvekkil bilgilerini gizli tutmak açısından avukatlar, genellikle bu iş için masaüstü programlarını tercih etmektedirler.

Barolar Birliği tarafından yıllık 25 tl gibi cüzi bir ücrete satılan icra takip programı da ayrıca mevcuttur.

Bahsi geçen programların en önemli özelliği, hazırladığınız takipleri Uyapa yüklemek için gerekli olan xml dosyasını oluşturma imkanı vermesi, faiz ve benzeri hesapları otomatik olarak yapmasıdır.

Takip talebi ve ödeme emrini manuel olarak wordde hazırlamanız da elbette ki mümkün. Ancak wordde hazırlanan takip talebi ve ödeme emri için xml dosyası oluşturamazsınız. Takip evraklarını icra müdürlüğüne götürdüğünüzde bahsedilen eksiklik mevcutsa, memurların tüm verileri sisteme elle girmeleri gerekir ki bu durum, 5 dakika sürecek işiniz için bir saat bekletilmenize sebep olabilir.

İleriki makalelerde, söz konusu belgelerin herbirinin manuel nasıl hazırlanacağını her bir takip türüne göre ayrı ayrı olmak üzere detaylı göstereceğiz ki programın hazırladığı belgelerin hatalı olup olmadığının kontrolünü yapabilesiniz. Takibi hazırladıktan sonra programa güvenmeyip, birer suret çıktı alıp özellikle bazı hususları kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Takip evrakları, üstten alta doğru sıralanacak şekilde;

İlamsız takiplerin için;

1- Takip talebi
2- Ödeme emri
3- Dayanak belge suretleri
4- Vekaletname

İlamlı takipler için;
1-Takip talebi
2- Icra emri
3- İlam aslı (Veya mahkemeden aslı gibidir onaylı sureti)
4- Vekâletname olacak şekilde dosyalanır.

Sıralama dosyanın düzeni ve müdürün dosyayı kolayca inceleyebilmesi için önemlidir.

Takip talebinden bir adet, Ödeme/icra emrinden, borçlu sayısından 2 adet fazla çıktı alınır. (Bir suret icra dosyası için, diğer suret de sizin için. Siz dilerseniz ödeme emrinin yerine takip talebinden de çıkartabilirsiniz. )

Tebligat zarfı hazırlamanıza gerek yok. Çünkü icra müdürlüğü tarafından düzenlenecek tebligatları, uyap üzerinden, barkod numarasından kolayca takip edebilirsiniz. Ancak kullanmakta olduğunuz program, tebligat zarfını otomatik olarak hazırlayacağından, bir çıktısını almanızda fayda var. Malum icra müdürlükleri yoğun. Tebligat zarfını hazırlayacak memur yoğun olabilir. Zarfın hazır olması size vakit kazandırabilir.) Ancak bu durumda zarf uyapta kayıtlı olmayacağından, tebligat barkodunun bir parçasını veya barkod numarasını not almalısınız ki tebligat akıbetini kontrol edebilesiniz.

Borçluya/ borçlulara tebliğe çıkacak olan ödeme/icra emrinin herbirine, dayanak belge suretleri de eklenir. Sizde kalacak suret ile tebliğe çıkacak evraklar, dosya iç kapağına iliştirilir.

Vekâletnameye baro pulu yapıştırılır.

İcra Müdürlüğü tevzii bürosunun yolu tutulur…