İcra Takibi Masrafları Ne Kadar Tutar?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İcra Takibi Masrafları Ne Kadar Tutar?

İlgili Yasa

Takip masrafları:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 59- Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde başlatırken borçlunun 62’nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.

Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.

Açıklama

İcra takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, icra takip işleminin tüm masrafını borçIunun yapacağı itirazının kendisine yapılacak tebliğ masraflarını da avans olarak, icra borçları ile birlikte icra dairesine ödeyecektir.

Alacaklı ödediği bu masraflarını borçlunun ödeyeceği veya ilk ödenen paradan alacaktır. ÜY.sının 59’ncu maddesi bu yolda kural öngörmüştür.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat