Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İcra Adres Araştırması


T.C.
………
Dosya No :
………

 
 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA
 
Aşağıda adı ve soyadı ile dosyamızdaki adresi yazılı olan borçlunun bu adresi terk etmesi sebebiyle belirtilen adrese tebligat yapılamadığından borçlunun adresinin tespitine karar verilmiştir.
Karar gereğince borçlunun bildirilen adres çevresinden ve ilgili muhtarlıktan araştırılmak suretiyle tebligata yarar adresinin belirlenmesi hususunda kolluk araştırması yapılması için emir ve iznin verilmesi hususu saygıyla arz olunur. ………
 
 
………
İcra Müdürü
 
 
 
 
 
 
BORÇLU BİLGİLERİ                     :
BORÇLU ADI VE SOYADI          : ………
BORÇLU TC.NO                  : ………
BORÇLU ADRESİ               : ………

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat