Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Banka Hesabı Haciz Müzekkeresi


T.C.
………
Dosya No :
………

 
 
[İLGİLİ BANKA] BANKASI [İLGİLİ ŞUBE] ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
 
 
ALACAKLI                         : ……… (TC.KİMLİK NO: ………) ………
VEKİLİ                                  : ……… ……… V.D.
……… ……… ………
BORÇLU                              : ……… (TC.KİMLİK NO: ………) ……… ……… ………
BORÇ MİKTARI                  : ………
 
Yukarıda adı soyadı belirtilen dosyamız borçlusunun Bankanızdaki mevduatları, tahsile verdiği çek ve senet bedellerinin, adına yapılan havale ve ödemelerinin borca yeter miktarının haczine karar verilmiştir.
Karar gereğince işlem yapılarak haczin uygulanması ile haczedilecek paranın aşağıda bilgileri verilen Müdürlüğümüz banka hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılması ve neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. ………
 
………
İcra Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: ………

İban No: ………

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat