Dosyanın Haricen Tahsili Beyanı

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Dosyanın Haricen Tahsili Beyanı

………

………

………

 

 

 

………’ NE

 

İCRA DOSYA NO   : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………

BORÇLU                  : ………

(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ :
………

KONU                        : Haricen tahsil beyanımız ile senet aslının borçluya iadesi ve borçlunun maaşı üzerindeki haczin kaldırılması için elden takipli müzekkere verilmesi talebidir.

Yukarıda numarasını verdiğimiz dosyaya konu olan alacak ferileriyle birlikte tarafımızdan haricen tahsil edilmiştir. tahsil harcının borçlu tarafından Müdürlüğünüz dosyasına ödenmesi halinde senet aslının borçluya iadesi ile, borçlunun maaşında mevcut haczin kaldırılması ve kesinti yapılmışsa ilgili kuruma iadesi için [MAAŞ HACZİNİN İSTENDİĞİ KURUM-İŞYERİ] ‘ ne müzekkere yazılarak elden takipli olarak borçluya verilmesi için gereğinin yapılmasını müvekkilim adına talep ederim. ………

Alacaklı Vekili
………

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat