HÜKÜMDEN SONRA ANAYASA MAHKEMESİNİN İLAMI İLE BİR KISIM İBARELERİN İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASINDA ZORUNLULUK BULUNMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 8205
Karar: 2016 / 227
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Hükümden sonra Anayasa Mahkemesi’nin ilamı ile bir kısım ibareleri iptal edilerek, Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren TCK.nun maddesinde yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 53)

Dava: Gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: 1- Sanığın aşamalarda atılı suçu kabul etmediğini, suça konu kartı katılanın rızasıyla kendisine verdiğini, karttan 10-15 gün para çekmeye çalıştığını, limit yeterli olmadığından çekemediğini savunması; katılanın, sanıkla arasındaki önceki alışverişe ilişkin sunduğu kredi kartının suça konu kredi kartı olmadığının ve kartla suç tarihi ve öncesinde başka harcamalar yapıldığının anlaşılması karşısında; ekstrede gözüken suç tarihi ve suç tarihinden 15 gün öncesine kadar yapılan harcamaların ne şekilde ve kim tarafından yapıldığı ile kartın mail-order yöntemiyle kullanılması nedeniyle katılana çekim işlemine ilişkin banka tarafından mesaj veya başka bir suretle bildirimde bulunup bulunulmadığı, işlemin ne suretle onaylandığı araştırılarak bu hususlara ilişkin bilgi ve belgeler ilgili banka ve işyerlerinden sorulup getirtilerek tüm delillerin birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmayla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,
2- Kabul ve uygulamaya göre de; hükümden sonra Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı ilamı ile bir kısım ibareleri iptal edilerek, Resmi Gazete’de 24.11.2015 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinde yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Sonuç: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 12.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat