Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

(RGT: 30.09.2017 RG NO: 30196) (YÜR. TAR.: 01.10.2017)

ANLAŞMAZLIK KONUSU
DEĞER
ÜCRET
TEK HAKEM ÜÇ VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM
İlk gelen 500.000,00 TL için % 5 % 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4 % 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 3 % 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için % 2 % 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için % 1 % 2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için % 0,1 % 0,2

HAKEM ÜCRET TARİFESİ
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
(RGT: 30.09.2016 RG NO: 29844) (YÜR. TAR.: 01.10.2016)
ANLAŞMAZLIK KONUSU
DEĞER
ÜCRET
TEK HAKEM ÜÇ VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM
İlk gelen 500.000,00 TL için % 5 % 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4 % 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 3 % 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için % 2 % 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için % 1 % 2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için % 0,1 % 0,2

HAKEM ÜCRET TARİFESİ
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
(RGT: 30.09.2015 RG NO: 29488) (YÜR. TAR.: 01.10.2015)
ANLAŞMAZLIK KONUSU
DEĞER
ÜCRET
TEK HAKEM ÜÇ VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM
İlk gelen 500.000,00 TL için % 5 % 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4 % 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 3 % 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için % 2 % 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için % 1 % 2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için % 0,1 % 0,2

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat