Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

(RGT: 30.09.2017 RG NO: 30196) (YÜR TAR: 01.10.2017)

Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri
Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri;
 Tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,
Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 85 TL ulaşım gideri,
Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,
Diğer iş ve işlemler için 55 TL

GİDER AVANSI TARİFESİ
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
(RGT: 30.09.2016 RG NO: 29844) (YÜR TAR: 01.10.2016)
Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri
Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri;
 
Dava dilekçesinde tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri
Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 85 TL.ulaşım gideri
Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesi’nde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti
Diğer iş ve işlemler için 55 TL.
GİDER AVANSI TARİFESİ
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
(RGT: 30.09.2015 RG NO: 29488) (YÜR TAR: 01.10.2015)
Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri
Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri;
 
Dava dilekçesinde tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri
Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 85 TL.ulaşım gideri
Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesi’nde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti
Diğer iş ve işlemler için 55 TL.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat