9. Ceza Dairesi         

2015/16044 E.  ,  

2015/6694 K.
“İçtihat Metni”

Mahkemesi : Asliye Ceza
Suç : Mala zarar verme, hakaret
Hüküm : 1- Sanık … hakkında hakaret suçundan beraat 2- Sanık… hakkında; a- TCK’nın 151/1, 50/1-f maddeleri uyarınca mahkumiyet, 2 ay süre ile kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması seçenek yaptırımı b- TCK’nın 125/1, CMK’nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık… hakkında 31.10.2008 tarihli ilk kararda hakaret suçundan beraat, sanık … hakkında hakaret ve mala zarar verme suçlarından mahkumiyet kararı verildiği, Cumhuriyet savcısının temyizi üzerine Dairemizin 17.04.2012 tarihli ilamıyla mala zarar verme suçuna dair kararın temyizen incelendiği, sanık… hakkında hakaret suçundan verilen beraat kararının temyiz kapsamı dışında kaldığı belirlendiğinden anılan beraat hükmünün temyiz edilmeksizin kesinleştiği, sanık … hakkında mala zarar verme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün ise Dairemizin anılan ilamı ile onanarak kesinleştiğinin, hakaret suçundan verilen hükmün ise bozulduğunun anlaşılması karşısında; … hakkındaki hakaret suçundan kurulan hükmün bozulması sonrasında kesinleşen hükümlerle ilgili yeniden karar verilmemesi gerekirken tekrar hüküm kurulmuş ise de, verilen hükümlerin hukuken geçersiz ve yok hükmünde olduğu belirlenip bu kararlara yönelik temyiz incelemesi yapılmasına yer olmadığına karar verilerek sadece sanık … hakkında hakaret suçundan verilen karar ile sınırlı olarak yapılan incelemede;
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar 5271 sayılı CMK’nın 231/12. maddesi gereğince itiraza tabi olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından, temyiz incelemesine yer olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 20.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat