Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yargıtay 2. Ceza Dairesi
2017/2122 E.,2017/3579 K.T. 29.03.2017
Mahkemesi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
KONU: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

ÖZET: Sanığın deneme süresi içerisinde yeni bir suç işlemesi nedeniyle yapılan ihbar üzerine Yerel Mahkeme hükmün açıklanmasına karar vermiş ise de, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair önceki kararın 06.01.2015 tarihinde kesinleştiği, ikinci suçun ise 19.07.2014 tarihinde işlendiği dikkate alındığında, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlemediği gözetilmeden hakkındaki hükmün açıklanmasına karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüş ve hükmün açıklanmasına ilişkin kararın bozulmasına karar verilmiştir.

KARAR: Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından sanığın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/1-b, 35/1, 116/2, 151/1, ve 62. (üç kez) maddeleri uyarınca 5 ay hapis (iki kez) ve 3 ay 10 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Yerel Mahkemenin kararının kesinleşmesini müteakip, sanığın deneme süresi içerisinde yeni bir suç işlemesi nedeniyle yapılan ihbar üzerine dosyanın ele alınarak yapılan yargılama sonucunda, açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanarak, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/1-b, 35/1, 116/2, 151/1, ve 62. (üç kez) maddeleri uyarınca 5 ay hapis (iki kez) ve 3 ay 10 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına ilişkin Yerel Mahkeme kararı aleyhine kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/03/2017 gün ve 2017/13811 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede dosya kapsamına göre, her ne kadar sanığın deneme süresi içerisinde yeni bir suç işlemesi nedeniyle yapılan ihbar üzerine Yerel Mahkeme hükmün açıklanmasına karar vermişse de, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın 06/01/2015 tarihinde kesinleştiği, ikinci suçun ise 19/07/2014 tarihinde işlendiği nazara alındığında, sanığın denetim süresinde kasıtlı suç işlemediği gözetilmeden sanık hakkındaki hükmün açıklanmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

Dosya kapsamına göre, her ne kadar sanığın deneme süresi içerisinde yeni bir suç işlemesi nedeniyle yapılan ihbar üzerine Yerel Mahkeme hükmün açıklanmasına karar vermiş ise de, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair önceki kararın 06.01.2015 tarihinde kesinleştiği, ikinci suçun ise 19.07.2014 tarihinde işlendiği dikkate alındığında, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlemediği gözetilmeden hakkındaki hükmün açıklanmasına karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden Yerel Mahkemece verilip kesinleşen, kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (b) bendi uyarınca sonraki işlemlerin yerel mahkemece yerine getirilmesine, 29.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat