SANIĞIN KATILANIN İŞYERİNDE ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞTIĞI – YOL AVANSI ALDIKTAN SONRA İŞE GELMEDİĞİ YÖNÜNDE HERHANGİ DELİL BULUNMADIĞI – SANIĞIN BERAATINA YÖNELİK KABULDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

T.C YARGITAY
15.Ceza Dairesi
Esas: 2013 / 22209
Karar: 2016 / 60
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Sanığın katılanın işyerinde şoför olarak çalıştığı, yol avansı aldığı halde verilen işi yapmadığı gibi aldığı … TL’yi iade etmeden işi terk ettiği iddia edilen olayda; sanığın bir çok kez değişik tarihlerde yol avansı aldığı ancak işine devam ettiği, parayı aldıktan sonra işe gelmediği yönünde herhangi bir belge ve delil bulunmadığı anlaşıldığından, taraflar arasındaki olayın hukuki mahiyette bulunduğundan bahisle sanığın cezalandırılması için yeterli nitelikte kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatına yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir. Hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 155)

Dava ve Karar: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın katılanın işyerinde şoför olarak çalıştığı, yol avansı aldığı halde verilen işi yapmadığı gibi aldığı 6.360 TL’yi iade etmeden işi terk ettiği iddia edilen olayda; sanığın bir çok kez değişik tarihlerde yol avansı aldığı ancak işine devam ettiği, parayı aldıktan sonra işe gelmediği yönünde herhangi bir belge ve delil bulunmadığı anlaşıldığından, taraflar arasındaki olayın hukuki mahiyette bulunduğundan bahisle sanığın cezalandırılması için yeterli nitelikte kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatına yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Katılan tarafından ibraz edilen muhasebe hesap dökümüne göre sanığın değişik tarihlerde yol avansı aldığı, sonrasında sanığa maaş ödemesi yapıldığı gözetildiğinde, sanığın yol avansı alıp yurt dışına gitmemesine rağmen halen ödeme yapılmaya devam edilmesi ve muhasebe hesap dökümü dışında katılanın zayi olduğundan bahisle başkaca bir delil de ibraz edememesi karşısında tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Sonuç: Yapılan yargılama sonunda, sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin eksik incelemeye ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün ONANMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...