HGS itiraz dilekçesi örneği nasıl hazırlanır? nereye verilir?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

HGS itiraz dilekçesi örneği nasıl hazırlanır? nereye verilir?

HGS itiraz dilekçesi örneği

HGS itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır. Aşağıdaki HGS cezası itiraz dilekçesi örnek olarak hazırlanmıştır. HGS itiraz dilekçesini kendi durumunuza uyarlayarak hazırlayınız.

HGS gişelerinden geçen birçok kişi HGS geçiş ihlal cezalarıyla karşılaşabilmektedir. Bu cezalar sürücüden kaynaklı olabileceği gibi HGS gişelerindeki cihazlardan kaynaklanıyor da olabilmektedir. HGS cezaları genellikle, gişelerden hız limitinin üzerinde bir süratle geçmekten, araç plakasının okunamayacak durumda olmasından, kaçak geçişlerden, HGS gişelerinde yer alan cihazların bakımlarının yapılmamış ve arızalı olmasından kaynaklanabilmektedir. Bu tür durumlarda gıyapta yazılan cezalara itiraz etme imkanı bulunmaktadır. Yapılacak itirazın süresi içinde ve usulüne uygun olarak yapılması hakkınızın kaybolmasını önleyecektir.

İtiraz dilekçesi nereye verilir?

HGS itiraz dilekçenizi sulh ceza hakimliğine vermeniz gerekmektedir.

… Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine

İtiraz eden             : … (TC Kimlik No: …)

Konu                       : HGS ceza tutanağına itiraz

Tebliğ tarihi         : …/…./2019 (HGS cezasının tebliğ edildiği tarih)

Açıklamalar         :

 tarihinde … plakalı aracıma HGS noktasından yetersiz bakiye (ya da plaka okunamadığından veya başkaca belirtebileceğiniz bir nedenden) … TL kaçak geçiş cezası kesilmiştir.

Bu tarihte HGS noktasından kaçak geçiş yapmadım.

… seri numaralı HGS kartımda yeterli bakiye olmasına, araç plakalarım okunaklı olmasına, oldukça yavaş hızla HGS noktasından geçiş yapmama rağmen HGS cihazının bozuk olması nedeniyle hiçbir kusurum olmadığı halde tarafıma para cezası kesilmiştir. Bu durum Kanun ve diğer mevzuata aykırıdır.

Olay tarihinde geçiş yaptığım noktadaki HGS cihazlarının bozuk olup olmadığı, bu cihazların periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı hususunda gerekli araştırma yapılmasını, olay yerinde bizzat hakimliğinizce keşif yapılarak bu cihazların sıhhatli izleme, tespit ve kayıt yapıp yapmadığının tespit edilmesini istiyorum.

Netice ve talep                : Yukarıda açıklanan gerekçelerle gerekli araştırma yapıldıktan ve keşif yapıldıktan sonra hukuka aykırı biçimde yazılan ceza tutanağının İPTALİNE karar verilmesini arz ederim. …/…/2019.

İtiraz eden (ad-soyad-imza)

Ekler:
1- Tebliğ edilen HGS ceza tutanağının fotokopisi
2- Araç ruhsatının fotokopisi
3- Sürücü belgesinin fotokopisi

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat