Bilişim suçları cezası ne kadar?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Bilişim suçları cezası ne kadar?

Bilişim suçları cezası ne kadar? Bilişim suçlarının cezası TCK‘nın 243-245 maddeleri arasında düzenlenmiştir. TCK’da yer alan bilişim suçlarına bakıldığında genel olarak üç grup altında ele alınabilir.

Bunlar:

  1. Bilişim sistemlerinin fiziki yapısına yönelik saldırılar;
  2. Bilişim sistemlerinin işletim sistemlerine ve içerdikleri verilere yönelik saldırılar;
  3. Bilişim ağlarına yönelen ve interneti de kapsayan saldırılar şeklinde sıralanabilir.

TCK’da yer alan bilişim suçları şöyledir:

  1. Bilişim sistemine girme suçu (TCK243)
  2. Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK244)
  3. Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK 245)
  4. Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK245/a)

Bilişim suçlarının cezası kaç yıl

Bilişim suçları cezası aşağıda sıralanmıştır. Bilişim suçlarının cezaları 4 ana başlık altında incelenebilir.

1- Bilişim sistemine girme suçu (TCK 243)

Bilişim sistemine girme suçunun cezası TCK 243 maddesinde belirlenmiştir. Buna göre “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimse” hakkında hapis cezasına hükmolunur.

2- Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK 244/1-2)

Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçunun cezası şöyle özetlenebilir: TCK 244/1 fıkrasına göre sistemi engelleme ve bozma suçunun cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

3- Banka, kredi kurumu veya kamu kurumuna ait bilişim sistemi üzerinde bilişim suçları (TCK 244/3)

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme bilişim suçları, bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi durumunda TCK 244/3 fıkrası uygulanır.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme fiillerinden faile verilecek hapis cezası 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezasıdır.

4- Haksız çıkar sağlama yoluyla bilişim suçları (TCK 244/4)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat