TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 588.- Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin mal varlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da mal varlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir.

Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası devlete geçer.

Devlet, gaibe veya üstün hak sahiplerine karşı, aynen gaibin mirasını teslim alanlar gibi geri vermekle yükümlüdür.

Açıklama

Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin mal varlığı yahut ona düşen miras payı,

  1. 10 yıl resmen yönetilirse,
  2. Mal varlığı resmen yönetilenin 100 yaşım dolduracağı süre geçerse;
    Hazinenin (Yani Hazinei Maliye) talebi ile bu kimsenin gaipliğine karar verilecektir.

Gaiplik karan verilebilmesi için gerekli ilan süresinde hiçbir hak sahibi çıkmazsa, gaibin mirası Devlete geçecektir. Ancak Devletin de gaibe veya üstün hak sahiplerine (örneğin: gaibin mirasçılarına) karşı aynen gaibin mirasını teslim alanlar gibi geri verme yükümlülüğü vardır.

Yeni Medeni Yasanın 588’inci maddesi bu yolda kurallar öngörmektedir.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat