Hayvan Bulunduranın Sorumluluğundan Doğan Tazminat Dava Dilekçesi

Hayvan Bulunduranın Sorumluluğundan Doğan Tazminat Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : Davacı müvekkil lehine … TL manevi, fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik … TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı müvekkil araba satın almak üzere davalı şirkete gitmiştir. …tarihinde satışı konusunda anlaşma sağlanmış olan aracı, davacı müvekkile göstermek için davalı şirket görevlisi ile birlikte … otoparkına gönderilmiştir. 100- 150 araçlık açık otoparkta görevli aracı bulmakta zorlanmış, satışı konusunda anlaşma sağlanmış olan araç üzeri kızaklı bir araç olduğundan görevli tarafından müvekkile işaret edilerek müvekkilden kendi aracı olup olmadığı konusunda bakması istenmiştir. Burada bile davalı şirketin özensiz davranışı açık ve net görülmektedir. Aracı göstermek üzere giden görevli hangi aracı göstereceği bilgisinden uzaktır. Müvekkil de aracı önden baktığında almak istediği araca benzetmiş ve arkasına bakmak üzere ilerlemiştir.  Önde müvekkil arkasında görevli olduğu üzere aracın bulunduğu yere doğru ilerledikleri ve müvekkil ile görevli arasında bir araç boyu mesafe olduğu sırada müvekkil almak istediği aracın yanına vardığında birdenbire üzerine atlayan pitbull cinsi köpek ile karşılaşmıştır.

2. Pitbull cinsi gibi tehlike arz eden köpeklerin sahiplenilmesi, üretilmesi ve satılması Çevre ve Orman Bakanlığından 12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği ile yasaklanmıştır.

3. Köpek önce müvekkilin bacak üst baldır kısmına atlamış ve … cm çapında bir parça koparmıştır. Daha sonra karın bölgesine saldırmış ve sağ kol dirsekten et koparmış ve kemikte sıyrık meydana getirmiştir. Müvekkil saldırgan köpekle boğuşurken hiç kimse kendisine yardım etmemiş ve köpek tarafından ciddi şekilde yaralanmıştır. Köpeğin bulunduğuna dair herhangi bir uyarı mevcut olmayan, görevliler tarafından uyarıda bulunulmayan, yönetmelikle yasaklandığı halde pitbull cinsi köpeği kontrolsüz şekilde saldırgan halde bulunduran davalının ihmal ve ağır kusuru söz konusudur. Müvekkil ağır şekilde yaralanmıştır. Müvekkil çok şiddetli ağrılar çekmiş, çeşitli tıbbi müdahalelere maruz kalmış ve yaşadığı olay neticesinde psikolojik tedavi görmüş, yeşil reçeteli ilaçlarla uyuyabilmiştir.

4. Müvekkilin ……acil bölümünde tedavisine başlanmıştır. (EK: Genel Adli Muayene Raporu)

5. Öncelikle … tarihleri arasında iş göremezlik belgesi verilmiş, devamında … tarihleri arasında iş göremezlik devam raporu verilmiş, devamında … tarihleri arasında iş göremezlik devam raporu verilmiştir. (Ek: İş Göremezlik Raporları)

6. .… Hastanesinde … tarihlerinde psikiyatri polikliniğinde (F32) depresif nöbet tanısı ile muayene edilip tedavisi düzenlenmiş ve tedavisi devam etmektedir. (EK: … Hastanesi Doktor Raporu)

7. Şiddetli ağrıları nedeniyle uyuyamayan müvekkil … Algoloji Bilim Dalı Bölümüne başvurmuş ve ağrıları için analje­zik tedavisine başlanmıştır. (EK: … Tarihli …Algoloji Bilim Dalı Doktor Raporu. Prot. No)

8. Davacı müvekkilim şiddetli ağrıları sonucu yeşil reçeteli ilaçlarla ancak bu ağrılarına dayanabilmiş ve uyuyabilmiştir. (EK : İlaç Reçeteleri)

9. Davacı müvekkilim sağ kol, bacak ve sağ batın bölgesinden ağır şekilde yaralanmıştır. Buna dair fotoğrafları ekte Sayın Mahkemeye sunuyoruz. (EK: Fotoğraflar)

10. Müvekkilimin defalarca kuduz aşısı olması ve kuduz olarak ölme korkusu yaşamasını, hissettiği acı ve korkuyu tarif etmek imkansızdır. Isırılma anı ve köpeğin dişlerini etinde hissetmek, etinden bir parçanın koparılması çok ızdırap verici bir haldir. Müvekkilim korkmuş, gerek fiziksel gerek manevi acı ve heyecan yaşamış, ağır bir travma geçirmiş ve halen de psikolojik olarak o anı ve yaşadıklarını unutamamış, etkilerini halen yaşamaya devam etmektedir.

11. Özellikle sağ kolundan parça kopan ve kemiği sıyrılan müvekkilim halen ko­lunu kullanamamakta ve askıda tutmak zorunda kalmaktadır. Hem tedavisi süresince hem de şiddetli ağrı çektiği istirahat döneminde işinden uzak kalan müvekkil ciddi olarak para kaybetmiş ve ticareti aksamıştır.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TBK m. 67, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat.

EK VE DELİLLER

1. Doktor ve hastane raporları

2. İş Göremezlik Raporları

3. Fotoğraflar

4. Ceza soruşturma dosyası (… Cumhuriyet Savcılığı …)

5. Keşif ve bilirkişi incelemesi,

6. Tanık beyanı (İsim ve adresleri bilahare bildirilecektir)

7. Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarda açıklanan nedenlerle;

Davamızın kabulüne,

Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik … TL maddi tazminat ve … TL manevi tazminatın olay tarihi olan … tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)