Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçesi Örneği

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçesi Örneği

………………NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :Hazine Müsteşarlığı-ANKARA

KONU : Haksız tutuklama nedeni ile ……. tazminat istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz … suçundan ../../…. tarihinde savcılıkça sorgulandıktan sonra tutuklanma istemi ile gönderildiği … Sorgu Hakimliğinin ../…. Esas ve ../… Karar sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

2-) Müvekkilimiz hakkında … Ceza Mahkemesinde ../…. Esas No ile kamu davası açılmış ve müvekkilimizin suçsuz olduğu anlaşılarak üzerine atılı suçtan beraat etmiştir.

3-) Müvekkilimiz, küçük bir işyerini tek başına işletmektedir. Müvekkilimizin tutuklu kaldığı … gün boyunca işyeri kapalı kalmış, içeride yaklaşık … TL tutarındaki unlu mamuller bayatlamış ve bozulmuştur. Durum müvekkilimiz tarafından … Sulh Hukuk Mahkemesine yaptırılan tespit ile belgelenmiştir. Bilirkişi raporu ektedir.

4-) Ayrıca müvekkilimiz bu işyerinden günde … TL para kazanmaktaydı. Bu durum vergi levhası ve günlük kasa fişleri incelenerek kolayca anlaşılabilir. Müvekkilimizin bu durumda da … TL kazanç kaybı bulunmaktadır.

5-) Müvekkilimizin haksız yere tutuklu kaldığı … gün boyunca toplam …TL maddi kaybı bulunmaktadır. Cezaevinde bulunduğu süre içinde kendisinin ve ailesinin çektiği üzüntü de cabası olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Ceza Muhakemesi Kanunu madde 141 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tutuklama kararı, beraat kararını içeren ilam, vergi levhası, Sulh Hukuk Mahkemesinin Tespit zaptı ve Bilirkişi Raporu, tanıklar, her türlü kanıt.

SONUÇ VE TALEP : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin ceza evinde haksız olarak tutuklu kaldığı günler için toplam … maddi ve … manevi olmak üzere toplam … TL tazminata hükmedilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/2015

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat