Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçesi Örneği

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçesi Örneği

………………NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :Hazine Müsteşarlığı-ANKARA

KONU : Haksız tutuklama nedeni ile ……. tazminat istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz … suçundan ../../…. tarihinde savcılıkça sorgulandıktan sonra tutuklanma istemi ile gönderildiği … Sorgu Hakimliğinin ../…. Esas ve ../… Karar sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

2-) Müvekkilimiz hakkında … Ceza Mahkemesinde ../…. Esas No ile kamu davası açılmış ve müvekkilimizin suçsuz olduğu anlaşılarak üzerine atılı suçtan beraat etmiştir.

3-) Müvekkilimiz, küçük bir işyerini tek başına işletmektedir. Müvekkilimizin tutuklu kaldığı … gün boyunca işyeri kapalı kalmış, içeride yaklaşık … TL tutarındaki unlu mamuller bayatlamış ve bozulmuştur. Durum müvekkilimiz tarafından … Sulh Hukuk Mahkemesine yaptırılan tespit ile belgelenmiştir. Bilirkişi raporu ektedir.

4-) Ayrıca müvekkilimiz bu işyerinden günde … TL para kazanmaktaydı. Bu durum vergi levhası ve günlük kasa fişleri incelenerek kolayca anlaşılabilir. Müvekkilimizin bu durumda da … TL kazanç kaybı bulunmaktadır.

5-) Müvekkilimizin haksız yere tutuklu kaldığı … gün boyunca toplam …TL maddi kaybı bulunmaktadır. Cezaevinde bulunduğu süre içinde kendisinin ve ailesinin çektiği üzüntü de cabası olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Ceza Muhakemesi Kanunu madde 141 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tutuklama kararı, beraat kararını içeren ilam, vergi levhası, Sulh Hukuk Mahkemesinin Tespit zaptı ve Bilirkişi Raporu, tanıklar, her türlü kanıt.

SONUÇ VE TALEP : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin ceza evinde haksız olarak tutuklu kaldığı günler için toplam … maddi ve … manevi olmak üzere toplam … TL tazminata hükmedilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/2015

Davacı Vekili

Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat