Haksız El atma tazminat dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Haksız El atma tazminat dilekçesi 


        … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
DAVACILAR                      : 1-
                                                 2-
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALILAR                      : 1-
                                                 2-
ADRESİ                                :
 
DAVA DEĞERİ                  :
(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)
 
DAVA DEĞERİ                  :
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-) Müvekkile ait bulunan … mevkiindeki arsa müvekkilin bilgisi ve izni dışında Davalı tarafından haksız olarak el atmaya uğramış  ve davalı aleyhine açmış olduğumuz el atmanın önlenmesi davasıyla … Asliye Hukuk Mahkemesi, …/ … Esas …/ … K. sayılı ilamıyla müdahalenin men’ine karar vermiştir (EK-1)
 
2-) Ancak davalının işbu taşınmazı elinde bulundurduğu süre boyunca taşınmazdan halı saha olarak yararlandığı, halı sahayı saatlik olarak kiraya verdiği ve hatırı sayılır bir kazanç sağladığı tarafımızca öğrenilmiştir. Bu nedenle davalının bu arsayı iki yıl boyunca kullandığı (EK-2) ve bu süre içerisinde tahmini … TL. kazanç sağladığı tarafımızca belirlendiğine göre;  müvekkilin ecrimisil hakkı dolmuş olduğundan iş bu davayı açmak zorunda kaldık.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 683, 702; 6100 S. K. m. 1, 6, 12, 119; 492 S. K. m. 16.
 
HUKUKİ DELİLLER                    :
                                                           1-) … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/ … E. …/ … K. sayılı ilamı,
                                                           2-) Müvekkilime ait tapu senetleri
                                                           3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının haksız olarak elinde bulundurduğu süre ile işbu arsadan haksız olarak elde ettiği kazançtan müvekkilin taşınmazdan yararlanamaması nedeniyle toplam … TL ecrimisil bedelinin davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsiline yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …
 
EKLER                                            :
 1-)… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/ … E. …/ … K. sayılı ilamı
                                                           2-)Müvekkilime ait tapu senetleri
                                                           3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
                                                           4-)Bir adet onaylı vekaletname örneği
 
Davacı Vekili
           Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat