SANIK TARAFINDAN DİKİLEN AĞAÇLARI SATIN ALARAK KESMESİNDEN İBARET EYLEMİ – SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI YERİNE SAVUNMA VE DELİLLERLE UYUŞMAYAN İSABETSİZ GEREKÇELERLE AKSİ ŞEKİLDE HÜKÜM KURULDUĞU

T.C YARGITAY
23.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 6834
Karar: 2016 / 183
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Sanığın diğer sanık tarafından dikilen ağaçları satın alarak kesmesinden ibaret eyleminde, sanığın aşamalardaki savunması gözetildiğinde mala zarar verme kastı ile hareket ettiğine ilişkin her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığından sanık hakkında beraat kararı yerine savunma ve delillerle uyuşmayan isabetsiz gerekçelerle aksi şekilde hüküm kurulması isabetsizdir. Hüküm bozulmuştur.

(5237 S. K. m. 154)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıklardan Musa’nın yıllar önce hazineye ait dere yatağına ağaç diktiği ve suç tarihinde Musa’nın bu ağaçları diğer sanık Mustafa’ya sattığı, Mustafa’nın da ağaçları kestiği iddia edilen olayda;

1) Sanık Musa üzerine atılı hakkı olmayan yere tecavüz suçu bakımından;

Suça konu taşınmazın bilirkişi raporlarına göre Kırşehir ili Kuşdili Mahallesinde bulunduğunun ve tapu kaydına göre hazineye ait tarla olduğunun anlaşılması karşısında, hükümden sonra 14/03/2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/02/2009 gün ve 5841 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK’nın 154/1 madde ve fıkrası hükmü uyarınca sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

2) Sanık Mustafa üzerine atılı mala zarar verme suçu bakımından;

Sanığın diğer sanık tarafından dikilen ağaçları satın alarak kesmesinden ibaret eyleminde, sanığın aşamalardaki savunması gözetildiğinde mala zarar verme kastı ile hareket ettiğine ilişkin her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığından sanık hakkında beraat kararı yerine savunma ve delillerle uyuşmayan isabetsiz gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...