Görevsizlik Kararı Dilekçesi


… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;
 
DOSYA NO                          : …/… E.
 
DAVALI                               :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
KONU                                   : Görevsizlik kararı verilmesi istemimizden ibarettir.
 
DAVA DEĞERİ                  :
(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-) Davacı ……. müvekkilimiz ……. ile …….. yılında gayri resmi törenle evlenmiş, imam nikahı yapmışlardır. Bu tarihten itibaren müvekkilimiz ve davacı yan 2 yıl fiili birliktelik yaşamışlardır.
 
2-) Bu süreç içerisinde müvekkilimiz ve davacı mutlu bir birliktelik yaşamışlardır. Müvekkilimiz ile davacının bu birliktelikten bir de müşterek çocukları olmuştur. Özellikle müşterek çocuk olduktan sonra davacı sorunlar çıkarmaya başlamış ve resmi nikah yapılması hususunda müvekkilime baskı uygulamıştır. Halbuki müvekkilimizin resmi nikah yapmamak gibi bir niyeti olmadığı gibi sadece davacıdan makul bir süre rica etmiş ve işlerini yoluna koyduktan sonra da resmi nikah konusunda kendisine söz vermiştir zaten. (Konuya dair daha detaylı açıklamalarımızı cevap dilekçemizde sunmuş bulmaktayız.)
 
3-) Davacı yan ile müvekkilimizin düğün törenlerinde belli bir miktar ziynet eşyası da kendilerine takılmıştır. Davacı da müvekkilimizin kusurlu olmasından dolayı birlikteliğin sona erdiğini öne sürerek bizlerden ….. –TL maddi ve ……- TL manevi tazminat ile yukarıda bahsi geçen ziynet eşyalarının iadesini mümkün olmazsa bedelinin ödetilmesini talep etmişlerdir.
 
4-) Oysaki davacının iddia ettiği tazminat istemi esasen haksız fiilden kaynaklanıyor olup 4787 Sayılı “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun”un 4. Maddesinde Aile Mahkemelerinin bakacağı işler açıkça ve sınırlı sayıda belirlenmiştir. Dolayısıyla davamıza konu haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemleri Aile Mahkemesi olan mahkemenizce değil de genel görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülüp sonuçlandırılmalıdır.
5-) Müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu davada yukarıda açıklanan nedenlerle görevsizlik kararı verilmesi ve dosyanın görevli asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi gereği nedeniyle mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER      : 4787 S. K. m. 4; 6098 S. K. m. 49, 50
 
SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında mahkemenizde açılan …/ … E. sayılı dosyada görevsizlik kararı verilmesini ve dosyanın görevli asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…
 
 
 
Davalı Vekili
     Av.
 
 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat