Evden uzaklaştırma kararına uymama nedeniyle hapis cezası dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Evden uzaklaştırma kararına uymama nedeniyle hapis cezası dilekçesi


… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,
 
 
YAKINAN EŞ                                 :
 
TC KİMLİK NUMARASI                        :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                            :
 
ADRES                                             :
 
KARŞI TARAF                               :
 
TC KİMLİK NUMARASI                        :
 
ADRES                                             :
 
KONU                                               : Evden uzaklaştırma kararına uymama nedeniyle …günlük zorlama hapsi verilmesi istemimizi içerir.
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-) Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde eşinin evden uzaklaştırılması yönünde şikayette bulunmuş, konuya ilişkin olarak mahkemenizin …/… E. …/… K. sayılı dosyasında evden uzaklaştırması yönünde karar verilmiştir. (EK-1) Bu aşamada müvekkilimiz eşinden boşanmak amacıyla da …. Mahkemesi’nin …/… E. Sayılı dosyası üzerinden dava açmış, dava dilekçesinin tebliği ile eşinden defalarca tehdit içeren telefon ve mesaj almıştır. İlgili telefon kayıtları ve mesaj içerikleri dilekçemiz ekinde yer almaktadır. (EK 2)
 
2-)  Söz konusu uzaklaştırma kararına rağmen müvekkilimizin eşi, tarafların müşterek oğlu … ile görüşme bahanesiyle birkaç kere eve girip çıkmış; müvekkilimizce kendisine uzaklaştırma kararı hatırlatılıp polisin aranacağı iletilse de, eşin açıkça bu kararı tanımadığını söyleyip her seferinde de müvekkilimize sözlü sataşmalarda bulunup öldürmekle tehdit etmiş, birkaç kere de kolundan tutup sarsmış, sıkmış ve kolunun morarmasına neden olmuştur. Müvekkilimizin çığlıkları ile olaya müdahale eden komşular, mahkemenizce uygun görülmesi halinde tanık olarak da dinlenebilir. (EK 3) Yaşanan bu durum tarafların müşterek oğlu …. ‘nın psikolojisini bozmuş, destek almasına yol açmıştır.
 
3-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kasti olarak uzaklaştırma kararına uymayarak eve gelen ve bu kararın alınmasına sebep olan davranışlarına devam eden karşı tarafa  … günlük zorlama hapsi verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER      : 6284 S. K. m. 8, 13.
 
HUKUKİ DELİLLER        : 1-  …  Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyası
  2-  Telefon kayıtları ve mesaj içerikleri, dökümleri
3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösteren tanık listesi
 
 
SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, verilen uzaklaştırma kararına uymamak bakımından kasti bir davranış sergileyen …..’na … günlük zorlama hapsi verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına arz ve talep ederiz …/…/…
 
 
 
EKLER:
1-  …  Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyası
2-  Telefon kayıtları ve mesaj içerikleri, dökümleri
3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösteren tanık listesi
4-   Bir adet onaylı vekaletname örneği.
 
 
Yakınan Vekili
            Av.
 
 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat