evlatlık ilişkisinin kaldırılması dilekçesi


……………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,
DAVACI                               :
TC KİMLİK NUMARASI             :
ADRES                                 :
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
ADRES                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
DAVALI                               :
ADRESİ                                :
AÇIKLAMALAR               :
1-Müvekkillerimiz küçük …’yi, …./…/… tarihinde … Mahkemesi’nin kararıyla evlat edinmişlerdir. Buna dair karar sunmaktayız. (EK – 1)
2- Müvekkillerimiz davalıyı evlat edindikten sonra yapılması gereken her şeyi yapıp, lise eğitimini de tamamlattırmışlar, ancak davalı bir evlada yakışır davranışlar göstermeyip hep başına buyruk hareket ederek müvekkillerimizin sözlerini dinlememiş, sürekli aşağılayıp “siz benim hiçbir şeyim olamazsınız” gibi ithamlarda bulunmuş; (EK – 2) sonrasında ise evlenme hazırlığı yapan davalı müvekkillerimize düğün davetiyesi vermediği gibi kendisi ve müvekkillerimizin müşterek soyadını düğün davetiyesine yazdırmayıp, öz anne babasının soyadını yazdırmıştır. (EK – 3)
3- Davalının müvekkillerimize hiçbir şekilde sahip çıkmaması ve onlara saygı göstermemesi kendisine yıllarca kendisine bakıp büyüten müvekkillerimizin onurunu zedelemiş, kalplerini kırmış olup, hayatın olağan akışı içerisinde düşünüldüğünde de bir anne babanın düğün davetiyesinde soyadlarını görmek ve evlatlarının, düğününde bulunmaları en doğal hakları ve örf adetlerin gereğidir.
4- Yukarıda izahına çalışılan sebeplerle, müvekkillerimizin kendilerini dışlayan, onlara sahip çıkmayan, düğününe davet etmeyen ve hatta soyadlarını bile kullanmak istemeyen davalı ile evlatlık ilişkilerini sürdürmelerinin mümkün olmadığı aşikar olup, Sayın Mahkeme aracılığıyla bu ilişkinin kaldırılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER      :
1- ………..Mahkemesi’nin …./…/… tarihli evlat edinme kararı
2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
3- Düğün davetiyesi
 
HUKUKİ DELİLLER        : 4721 S. K. m. 317, 318, 319, 320.
SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına ve nüfustaki evlat edinme kaydının düzeltilmesine vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı yan üzerine bırakılmasına karar verilmesini müvekkillerimiz adına saygılarımla arz ve talep ederiz. …/…/…
EKLER                                 :
1- ………..Mahkemesi’nin …./…/… tarihli evlat edinme kararı
2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
3- Düğün davetiyesi
4- Bir adet onaylı vekaletname örneği                                                                                                        
Davacı Vekili
Av.
 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat