Evlenmeye İzin Verilmesi Dilekçesi

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Evlenmeye İzin Verilmesi Dilekçesi


… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
İSTEMDE BULUNAN                   :
 
TC KİMLİK NUMARASI                         :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
KONU                                               : Evlenmeye İzin Verilmesi İstemimizi içerir.
 
AÇIKLAMALAR                           :
 
1-) Müvekkilimiz, dilekçe ekinde yer alan nüfus kayıt örneklerinden (EK 1) de anlaşılacağı gibi … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Hane No ve … Sayfa No’da bekar/kadın olarak kayıtlı bulunmakta olup, vesayet altındadır.  (EK 2)
 
2-) Akrabaları tarafından bakılmakta olan müvekkilimiz düzenli bir aile yaşamı sürememekte, dönem dönem bir akrabasının evinden diğer akrabasının evine taşınmak zorunda kalmakta, bu durum nedeniyle çalışamadığı için akrabalarının yardımına muhtaç kalmakta ve maddi ve manevi zorluklar yaşamaktadır. Bu durum verilmiş olan tanık listesinde (EK 3) bulunan ve  mahkemeniz nezdinde dinletilecek vasinin muvafakat beyanları ile açıklığa kavuşturulacaktır.
 
3-) Dava dışı … … ile bir süredir duygusal birliktelik yaşayan müvekkilimizin evlenmesi halinde mevcut sıkıntılarından kurtulacak, bir aile kurma şansına sahip olacak ve yaşamını düzene sokabilecektir. Yine bu husus da tanık beyanları (EK 3) ile de açıklığa kavuşturulacaktır.
 
4-) Müvekkilimizin açıklanan sebepler uyarınca evlenmesine izin verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 124, 125, 126, 127, 128, 6100 S. K. m. 382-388, Evlendirme Yönetmeliği m. 14, 21
 
HUKUKİ DELİLLER                    : Aile nüfus Kaydı örneği, …. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. T. …/…. E. …./… K. sayılı vasilik kararı, Vasi ve Tanık anlatımları
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimizin evlenebilmesi için mahkemenizce izin verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…
 
 
EKLER         : 1- Aile nüfus kaydı örneği,
2- …. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. T. …/…. E. …./… K. sayılı vasilik kararı
                         3- Vasinin ve Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi,
4- Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.
 
 
İstem Sahibi Vekili
Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat