Evliliğin Mutlak Butlan Nedeniyle İptali Dilekçesi

0
719

Evliliğin Mutlak Butlan Nedeniyle İptali Dilekçesi


… AİLE MAHKEMESİ’NE
 
 
DAVACI                                          :
 
VEKİLİ                                            :
 
DAVALI                                           :
 
KONU                                               : Evliliğin Mutlak Butlan Nedeniyle İptali İsteminden İbarettir.
 
AÇIKLAMALAR                           :
 
1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Müvekkilim ile şahsın evliliği toplumda yaygın bir şekilde görülen ‘görücü usulü’ sonucu yapılmıştır.
 
2-) Müvekkilim evliliğin ilk günlerinden itibaren davalıdaki davranış bozukluklarını fark etmiştir.  Müvekkilimin ısrarlı soruları sonucu davalı şahsın temyiz kudretinden yoksun olduğu ailenin diğer bireyleri tarafından beyan edilmiştir.
 
3-) Doktor raporu ile de tespit edilen bu durum karşısında dava açılması önem arz etmektedir.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 145 ve ilgili mevzuat.
 
HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin …/ …/ … tarihinde yapmış olduğu evliliğin iptaline,  karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …
 
 
Davacı Vekili
Av.
 
 
 
 
 
 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here