Görevsiz veya yetkisiz mahkeme tarafından yapılan işlemler geçerli olur mu?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Görevsiz veya yetkisiz mahkeme tarafından yapılan işlemler geçerli olur mu?

Görevsiz mahkemenin yaptığı işlemlerin akıbetini Ceza Muhakemesi Kanunu madde 7 düzenler. Buna göre görevli olmayan mahkemenin yaptığı işlemler, yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında geçersizdir. Görevli mahkeme, tüm bu muhakeme işlemlerini yeniden yapmak zorundadır. Örneğin görevsiz mahkemenin hakimi suç mahalline keşfe gitmişse daha sonra görevli mahkemenin hakimi tekrar keşfe gitmek zorundadır. Ancak diyelim ki görevsiz mahkemece dinlenen bir tanık dava görevli mahkeme önüne gelene kadar arada vefat etmişse görevsiz mahkemenin aldığı tanık beyanı geçerli sayılacaktır.

Yetkisiz mahkemenin yaptığı işlemler ise kanunun 20. maddesine göre sadece yetkisizlik sebebiyle geçersiz sayılmayacaktır. Yani yer yönünden yetkisizlik halinde görev yönünden yetkisizlikte olduğu gibi işlemlerin tamamen hükümsüz sayılması söz konusu değildir. Hatta yetkisizlik kararının verilmesinden sonra dahi yetkisiz mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde muhakeme işlemlerini yapabilecektir. Örneğin ağır hasta ve ölmek üzere olan bir tanığın dinlenmesi, kaçacağı yönünde belirtiler olan sanığın tutuklanması gibi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat