Polisin kişiyi durdurması halinde yaptığı arama, nasıl olmalıdır? Bu tür bir arama için karar gerekir mi?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Polisin kişiyi durdurması halinde yaptığı arama, nasıl olmalıdır? Bu tür bir arama için karar gerekir mi?

Polis, durdurduğu kişinin üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu konusunda yeterli şüphenin varlığı halinde kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik tedbirleri alır. Ancak bu amaçla kişinin üzerindeki elbiselerin çıkarılması ve aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılmasını isteyemez. (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK) 4/A-6) Bu düzenleme kolluğa sıvazlama şeklinde bir arama yetkisi vermektedir. Hem önleme araması hem de adli arama kural olarak hâkim kararıyla mümkündür. Anayasa’nın 20. Maddesi de bu yönde düzenleme getirmiştir. Kişinin üzerinde silah veya tehlike oluşturacak diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin olması halinde kişinin üstünün sıvazlanması ve gizli bir şeyin bulunup ortaya çıkarılması da arama ve el koyma niteliğindedir. Polisin kendisine veya üçüncü kişilerin yaşama, sağlık ve vücut bütünlüğüne ilişkin haklarını korumak amacıyla arama yapması mümkündür. Ancak böyle bir arama için mutlaka hâkim kararının bulunması gereklidir. Ancak PVSK 4/A’da getirilen düzenlemede polise hâkim kararı olmaksızın sıvazla yoluyla arama yapma yetkisi tanınmış olmaktadır. Bu nedenle denebilir ki kolluğa böyle bir yetki verilmesi Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat