Gizlilik Kararının Kaldırılması

… … CEZA MAHKEMESİ’ NE

ŞÜPHELİ                   :

 

MÜDAFİİ                  :

 

KONU                        : Gizlilik kararının kaldırılması istemimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR     :

 

1-) Müvekkilimiz hakkında … suçunu işlediği iddiası ile başlatılan soruşturmayla ilgili olarak …/…/… tarihinde gizlilik kararı alınmış ve soruşturmanın amacını tehlikeye düşürme ihtimali gerekçe gösterilerek tarafımızca dosya içeriğinin incelenmesi ve belgelerden örnek alınması engellenmiş bulunmaktadır.

2-) Her ne kadar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesinde soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizliliğinden bahsedilse de bu gizlilik savunma hakkını kısıtlayıcı nitelikte olamaz.  Kaldı ki soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek nitelikte dahi olsa yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve bu kişilerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi kısıtlanamaz.

 

3-) Açıklanan nedenlerle verilen gizlilik kararının kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5271 S. K. m. 153, 157, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik m. 45

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında başlatılan soruşturma dosyasıyla ilgili verilen gizlilik kararının kaldırılmasına karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Şüpheli Müdafii

Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat