Evrakta Sahtecilik Suç Duyurusu

……………CUMHURİYET SAVCILIĞI MAKAMINA.
MÜŞTEKİ :
………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
ŞİKAYET EDİLEN :
Adres: ……………………………………..
KONU :Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşleyen Kişinin Cezalandırılması Talebidir.
SUÇ :Özel Belgede Sahtecilik.
AÇIKLAMALAR :
Ben şikayetci, Şüpheli……………. İle …/…/2012 tarihli kira sözleşmesi ile gayrimenkulümü kiralamıştım. Mevcut sözleşme gereği şüpheli kiralanan gayrimenkulde fiilen …….. gün oturmuştur. ……. aylık kira sözleşmesinin bitmesine rağmen şüpheli Benim imzamı taklit etmek suretiyle bu kez eşi ……..’yi kiracı göstererek mevcut sözleşmenin ….. ay öncesini kapsayan yeni bir kira akdi tanzim etmiştir.
Oysa şüpheli söz konusu eve kooperatif inşaatının bitim tarihi olan …/…/2011 tarihinde taşınmıştır. Yapı Kooperatifinin kayıtlarında da evin teslim tarihi bulunmaktadır. Düzenlenen sahte kira akdinden habersiz olamam ve yeni kira sözleşmesini Vergi dairesine bildirmediğinden bahisle vergi dairesince yaklaşık ………Türk Lirası tutarında vergi cezası ödemeye mahkûm olmuşum …/…/2012 tarihli Vergi Dairesinin görüşme mektubunu almam üzerine Vergi dairesine gittiğimde imzası taklit edilerek taraf olduğum yeni bir kira akdi düzenlendiğini ve durumun bildirilmemesi nedeniyle hakkımda para cezası verildiğini öğrendim.
Ben böyle bir kira sözleşmesini imzalamadığından vergi cezasına da süresinde itirazda bulunundum. Açıklanan nedenlerle imza taklidi suretiyle sahte evrak tanzim eden sanığın cezalandırılmasını talep etme gereği doğmuştur.
DELİLLER : Vergi dairesinde bulunan sahte imzalı yeni kira akdi, tanık, ilgili her türlü delil.
HUKUKİ SEBEPLER :CMUK- TCK ve ilgili mevzuat.
TALEP SONUCU : Yukarıda izah edilen ve kovuşturma sırasında resen araştırılacak nedenlerle gerekli tahkikatın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasını saygıyla arz ve talep ederim. ../../2012
ŞİKAYETÇİ
Adı ve Soyadı
İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat