Gayrimenkul Şatış Vaadi Tapuya Nasıl Şerh Ettirilir?

0
5

Gayrimenkul Şatış Vaadi Tapuya Nasıl Şerh Ettirilir?

Emlak piyasasında ağırlıklı olarak topraktan yapılan satışlarda henüz bina inşaa edilip kat irtifakı tesis edilmediğinden müteahhit (yüklenici) yapacağı daireyi satarken alıcı ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalamaktadır. Bu sözleşme tapu ya da noterde yapılmaktadır. Alıcı için bu bir güvencedir. Bu şekilde bir sözleşme imzalanmadığı takdirde alcı tapusuna sahip olamayacaktır. (istisnaları var) Fakat bu sözleşmeye rağmen yüklenici aynı daireyi başkasına da satabilir. Bu tür dolandırıcılık yolları vardır. Pek çok kez şahit olmaktayız.

Tapu kütüğüne esas itibariyle mülkiyetin veya sınırlı ayni hakların iktisabına veya bunların kaybedilmesine ilişkin tesciller yazılır. Geniş anlamda tescil ise tapu kütüğüne yazılan her husustur. Nitekim tapu kütük sayfasında mülkiyet, rehin ve irtifak hakları kolonları dışında bir de <şerh> ve <beyanlar> adı altında iki kolon daha vardır. Ancak, bir hususun şerh veya beyanlar kolonuna yazılması taşınmazın ayni hakka ilişkin statüsünde bir değişiklik meydana getirmez.

Bizim tavsiyemiz; noterde yaptığınız sözleşmeyi tapuya şerh vermenizdir. Bunu kendiniz ya da avukatınız yapabilecektir. Tapu kütüğüne şerhten amaç; ilişkin bulunduğu hukuki durumu aynı daireyi satın alma ihtimalinde olan üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir hale getirmek, hukuki duruma aleniyet kazandırmaktır. Şayet kütükte şerhiniz varsa, taşınmazın şerhinizden sonraki alıcılar üzerinde kuvvetli etkisi vardır. Yani size satılan daireyi bir başkası yükleniciden satın alsa bile size karşı iyiniyetli sayılamaz. Yani şerhten sonraki kayıt malikleri iyiniyet savunmasında bulunamazlar.

Yasada tarif edilen biçimine uygun düzenlenen satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak parasını ödediğiniz dairenizin tapu devri verilmezse ferağa icbar davası açarak tapunuza kavuşabileceksiniz. Bu bakımdan taşınmaz satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettirmeniz sizin hukuki menfaatiniz gereğidir.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...