Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

………..yılı………ayının ……….. günü …../…../…..

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ……… Noteri…………..dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği…………. nüfus dairesinden verilen fotoğraflı/fotoğrafsız ………….gün ve …….numaralı nüfus cüzdanına göre………ili …………..ilçesi …………köyü/mahallesinde ……..numaralı hanede kayıtlı ……….oğlu/kızı …………tarihinde ………..doğma ve halen……… ……….ili ………..ilçesi…….köyü/mahallesinde ……numaralı evde oturduğunu söyleyen ……………..düzenleme şeklinde bir satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi istendi.

Kendisini ………….sebeple tanıdığım gibi bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu da gördüm.Satıcı ……….söze başladı taşınmazın tamamını (veya………payını) ………ya…….liraya satması vaadediyorum. Paramı tamamen aldım ……ay içinde tapu satış işlemini yapacağım (veya satış işlemi için ………………..vekil tayin ettim.).

Yukarıda gösterilen süre içinde satış işlemini yapmadığım taktirde …………lira cezai şartı ödemeyi kabul ederim. diye sözünü bitirdi oturumda hazır bulunan alıcı……………..söze başlayarak; (Bende yukarıda yazılı taşınmazın satış vaadini aynı şartla kabul ediyorum) diye sözlerini bitirdi.

Taraflar huzurunda tanzim edilen bu tutanak okumaları için kendilerine verildi.Okuduktan sonra

Yazılanların kendilerinin gerçek arzularının olduğunu bildirmeleri üzerine altı tarafımızdan imzalandı……………..

Yılı ………….ayının …………..günü

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat