Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Taşınmaz Satışına İzin Verilmesi Davası Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Taşınmaz Satışına İzin Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim , … adlı kişinin vasisidir.

2-) Vesayet altında bulunan … ciddi bir hastalık geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştür. Tedavisine belirli aralıklarla yine devam edilecek olup oldukça yüklü masraf gerekmektedir. Kısıtlının nakit parası ve menkulleri bu giderleri karşılamaya yetmeyeceği için tapunun … Ada, … Parselde kayıtlı taşınmazın satılmasını talep etmek gerekmiştir.

3-) Bu nedenle, adı geçen taşınmazın satılmasına izin verilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 444 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Doktor raporu, tedavi belgeleri, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Ada, … Parselde kayıtlı taşınmazın satılmasına izin verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat