Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Taşıma Sözleşmesine Dayanan Alacağın Tahsili Davası Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Müvekkilim ile Davalı Arasında Düzenlenen Nakliye Sözleşmesindeki, Fatura Tutanın Vadesinde Ödeme Yükümlülüğünün, Davalı Tarafından İhlal Edilmesi Sonucu Ortaya Çıkan …TL. Alacağın Tahsili İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ile davalı arasında, …/…/… tarihinde, davalıya ait hammaddelerin taşınması konulu bir nakliye sözleşmesi imzalanmıştır

.

2-) Bu sözleşmeye göre. müvekkilim her … günde bir yapmış olduğu nakliye hizmetini fatura etmeyi, davalı da, fatura tarihinden itibaren … gün vadeli müşteri çekleri ile ödeme yapmayı taahhüt etmiştir. Sözleşme ile ayrıca, vadesinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde … vade farkı uygulanması kararlaştırılmıştır.

3-) Müvekkilim, sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen, faturalara karşılık davalı tarafından verilen çek çıkışları incelendiğinde, bunların her birinde … günlük vadeyi aşan çeklerin bulunduğu görülecektir. Çek çıkışlarında çek tutarlarının toplanmasında da bir takım hatalar mevcuttur.

5-) Yapılan sözlü uyarılardan sonuç alınamayınca müvekkilim davalıya noter aracılığı ile çektiği ihtarname ile, oluşan vade farkının kendisine ödenmesi talep etmiştir

HUKUKİ NEDENLER : 6762 S. K. m. 1, 8, 707, 692, 3095 S. K. m. 2 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Taraflar arasında imzalanan nakliye sözleşmesi, müvekkilim tarafından düzenlenen faturalar, taraflar arasında imzalanan çek çıkış belgeleri ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin, davalı ile arasındaki sözleşmeden doğan vade farkı alacağının, çek çıkış belgelerindeki hatalı hesaplamaların sonuçları düzeltildikten sonraki miktarı olan … TL. ‘ nin. dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile davalı tarafından ödenmesine , yargılama gideriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat