Fazla Çalışma Yapan İşçi İş Sözleşmesini Fesih Edebilir mi?

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Fazla Çalışma Yapan İşçi İş Sözleşmesini Fesih Edebilir mi?

Soru: Ben bir iş yerinde makine operatörü olarak çalışıyorum. Yıllık fazla mesaile­rim tatil çalışmaları dâhil 340 saati buluyor. 8 saat ara ile işe gidiyorum ve mesai iznim alınmadan yaptırılıyor. Elimde personel ve müdür imzalı belgeler var ve bu iş yeri mesai parası vermemek için denkleşme uygulaması yapıyor. 4 ay içinde yaptı­ğımız fazla mesai 200 saati buldu. Gece çalışmaları 12 saat ve sadece 30 dakika yemek izni veriliyor. Bu tazminatlı işten çıkış sebebi olarak sayılabilir mi?

Cevap: İş Kanunumuzun 41. maddesinde fazla çalışma ile ilgili şöyle demektedir;

  • “Ülkenin genel yararları, yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşul­lar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.
  • Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
  • Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla ola­maz. ”

Yine İş Kanunumuzun 76. maddesinde çalışma sürelerinin günlük yasal çalışma sü­resini aşmayacak şekilde ve en çok altı aya kadar denkleştirme süresi tanınarak uy­gulanabileceğini söylemektedir.

İş Kanunumuzun 24. Maddesi, işçinin hangi hallerde hak edişlerini alarak hizmet akdini fesih edebileceğini anlatmaktadır. Bu maddeye baktığımızda sizin durumu­nuza uyan maddelerin 4857 sayılı İş Kanunun 24. Maddesinde geçen;

“1. Sağlık sebepleri:

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa” 

tanımlanması ile zorlayıcı sebepler içerisinde olduğu görülmektedir.

Önerim, çalışma şartlarınızın zorluğunu öncelikle işvereninize bildirip, şartlarınızın düzeltilmesini talep edin. Bu durum düzelmez ise, o zaman İş Kanununun 24.1/a bendi gereği iş akdinizi haklı sebeple fesih edebilirsiniz. Haklarınız ödenmez ise hukuki yollara müracaat edebilirsiniz.

Haklı Fesih Halinde Tazminatların Durumu

İş Kanununun 26/2. Maddesi;

  • “Haklı fesih sebepleri ile işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen şiire içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır”

demektedir. İş hukukunda, ihbar ve kıdem tazminatı olarak iki özel tazminat türü vardır. İhbar tazminatı, haklı fesih durumunda istenemez. Kıdem tazminatının ise işlenebileceğine ilişkin 1475 sayılı İş Kanunu 14.maddede özel düzenleme vardır.

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi halinde, sadece kıdem tazminatı ve varsa yıllık izin ücreti ile diğer ücret alacakları talep edilebilir. Kıdem tazminatı dışında başka maddi ya da manevi bir tazminat hakkı doğmaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat