İş Arama İzni Nasıl Verilir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İş Arama İzni Nasıl Verilir?

Soru: İhbar süremde kullanabileceğim en az 2 saat iş arama iznimi işverenim iste­diğim zamanlarda kullanmama izin vermiyor. Ben istediğim zamanlarda kullanabi­liyor muyum? Yoksa, buna işveren mi karar veriyor?

Cevap: Yeni iş arama izni, işçilerin eski işinden ayrıldıktan sonra işsiz kalmadan yeni bir iş bulmaları amacıyla getirilmiş olan bir düzenlemedir. İş sözleşmesinin  veya işveren tarafından feshedilmesinin bir önemi yoktur.

4857 sayılı İş Kanunumuzun 27. Maddesi şöyle demektedir:

  • “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mec­burdur.
  • İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek, toplu kullanabilir.
  • Ancak, iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.
  • İşveren, yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa, o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.
  • İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise, işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.
  • Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin ihbar süresi verilerek sona erdirilmesi du­rumunda ihbar süresi içerisinde işçiye iş araması için izin verilir.
  • Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitiminden önce bir ihbar süresi ön­görülmüşse, iş sözleşmesi belirli süreli de olsa ihbar süresi içerisinde yeni iş arama izni kullanılabilir.
  • İş sözleşmesinin ihbar süresi verilmeden sona erdirilmesi durumunda yeni iş arama izni işçiye verilmez”
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat