FASON İŞ SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

FASON İŞ SÖZLEŞMESİ

FASON İŞ SÖZLEŞMESİ

S Ö Z L E Ş M E
1.TARAF BİLGİLERİ2.TARAF BİLGİLERİ
Yükleniciİşveren
Yüklenici Tebligat Adresiİşveren Tebligat Adresi
Telefon NoTelefon No
Faks NoFaks No
Vergi DairesiVergi Dairesi
Vergi NumarasıVergi Numarası
Elektronik Posta AdresiElektronik Posta Adresi
Her iki taraf yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır
İşin Konusu ve Yeri
İşin Tanımı ve Kapsamı
İşin Fiyatı ve Tutarı
Devir
Ödemeler
VII. İşin SüresiSözleşmenin sağlanmasına müteakiben işler için iş bitim tarihi .. / .. / ….’dir.
VIII. Mücbir SebeplerDoğal afet, genel grev, gerekli yasal ve yüklenici’den kaynaklı sebeplerden (kararların gecikmesi, finansman durumları vs.) ortaya çıkabilecek gecikmelerden ötürü işveren sorumlu değildir.
Diğer Şartlarİşbu sözleşme 2 sayfa, ekleri ve 9 maddeden ibaret olup .. / .. / …. tarihinde 1 nüsha olarak imza altına alınmıştır. Anlaşmazlık durumlarında ….. Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Yüklenici                                                              İşveren

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat