FASON ÜRETİM SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

FASON ÜRETİM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme, bir taraftan ….. adresinde yerleşik ….. (bundan böyle kısaca ….. olarak anılacaktır) ile, diğer taraftan ….. adresinde yerleşik ….. (bundan böyle kısaca ….. olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu; ….. tarafından verilen ham yağın ….. fabrikalarında rafine edilmesi dolum ve ambalajı yapılarak satışa hazır bir şekilde teslim edilmesi konusu hakkında aşağıdaki hükümler dahilinde anlaşmasıdır.

3- Karşılıklı Hükümler

  1. Ham yağ temini ….. tarafından sağlanacak olup, ….. depolarına boşaltılacaktır.
  2. Ambalajlar; pet, etiket (çevresel), kapak ve koli ….. tarafından verilecektir. Koli banda, inkjet mürekkepleri vs. muhtelif yardımcı malzemeler ….. tarafından karşılanacaktır. ….. hiçbir şekilde ….. vermiş olduğu etiketlerin dışında etiket kullanmayacaktır.
  3. ….. üretmiş olduğu bitkisel yağların kalite spektleri ….. Ticaret Bakanlığı spektlerine uygun olacaktır.
  4. ….. 2 elemanı sürekli olarak ….. fabrikasında üretimi ve kaliteyi denetlemek üzere bulunacaktır, bu kişilere oda tahsis edilecektir.
  5. ….. üretim prosesi ve kaliteyi sürekli izleyecek, ….. tarafından yapılan kalite ve prosese uygunluk ile ilgili uyarılara ….. tarafından zaman geçirmeden çözüm üretilecektir.
  6. ….. proses ve kalite konusunda yapacağı uyarılara cevap alamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.
  7. ….. HACCP kurallarına uygun üretim yapacaktır.
  8. Ürün teslimi, ….. fabrikasında kamyon üstü şeklinde yapılacaktır. Ham ayçiçeği yağı yüklü araçlar ve paketlenmiş yağ yüklü araçlar …..’ın kantarında tartılacak olup, ….. kantarının tartı fişi geçerli olacaktır. Söz konusu ürünün raf ömrü 2 yıldır, ambalajlarda da 2 yıl olarak belirtileektir.
  9. Spektlere aykırı bir üretimden kaynaklanacak her türlü maddi sorumluluk aittir. Spektlere uygunluk imalat aşamasında kontrol edilecektir.
  10. Ürünlerin üzerinde …..’da üretildiğini belirtecek işaretler ambalaj üzerine konulmayacaktır.

11…… standartlara uygun Ham Ayçiçek yağı verecek, karşılığında verdiği ham yağın %89,5’u oranında NET Rafine edilmiş, Ambalajlanmış satışa hazır Ayçiçek yağı teslim alacaktır. Örneklendirme: (1000 ton ham yağ teslim edilecek, karşılığında 895 ton Net Rafine Paketlenmiş Ayçiçek yağı alınacaktır.) Sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen toplam üretilecek mal miktarı üzerinden son yapılacak 5.000 tonun yüzdelik oranı (+)1 üzerinden artırılması veya eski oran üzerinde devam etmesi konusunda taraflar görüşüp karar vereceklerdir.

12…… tarafından teslim edilen ham yağ Ambalajlar; pet, etiket (çevresel), kapak; koli ve malzemelerin çalınması, yanması veya herhangi bir şekilde zarar görmesinden dolayı tüm sorumluklar ….. aittir. Hasarlı gelen ambalajlar iade edilecektir.

4- Sözleşme ile Üretilecek Mal Miktarı

Sözleşme süresince üretilecek mal miktarı ….. +/- %10 tondur. ……. ayı için …… +/- %10 ton belirlenmiştir. ……. ayında teslim edilecek ……. ton yağın üretimi ancak sözleşmeye uygun olması halinde; ………. ayı için …….. +/- %10 ton, Haziran ayı için ……….. +/- %10 ton üretim yapılacaktır. …… ayında teslim edilecek ……. ton yağın üretimi sözleşmeye uygun olmaması halinde, ….. tek taraflı sözleşmeyi fesih etme ve tüm zararlarını talep etme hakkına sahiptir.

Ham Ayçiçek yağı ve ambalajların tam ve zamanında teslim edilmesi şartıyla ve de mücbir sebepler dışında (doğal afet, deprem, yer kayması, su baskını, yangın v.s) ….. sözleşmede taahhüt edilen yağ miktarlarını her ay tamamını eksiksiz teslim etmek zorundadır. Aksi halinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olacaktır.

5- Süre ve Fesih Hakkı

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde imzalanmış olup sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren ….. aydır. Taraflar sözleşme yükümlüklerini yerine getirmesi halinde süre sonunda sözleşme kendiliğinden fesih olacaktır.

6- Tebligat Adresleri

Tarafların, işbu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslerdeki değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği takdirde, sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

7- Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşme T.C. Yasalarına tabidir. İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların Taraflar arasında sulhen halledilememesi halinde, uyuşmazlıkları çözmeye T.C ….. Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

8- Son Hüküm

İşbu sözleşme 8 madde ve iki nüshadan ibaret olup sözleşme maddelerinde yapılacak değişiklikler iki tarafın imzalaması halinde geçerli olacaktır.

………………….                                                            ………………………

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat