FAHİŞ CEZANIN İNDİRİLMESİ TALEBİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

FAHİŞ CEZANIN İNDİRİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
Adres: …………………………………………..
Tel:…………………… Fax:……………………
DAVALILAR : ……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..
KONU : Fahiş Cezai Şartın İndirilmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR :
1. Müvekkilim kooperatif ile arsa sahipleri arasında yapılan arsa karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, arsa sahipleri sahip oldukları arsayı kooperatife teslim edecek kooperatifte bu arsa üzerine villa inşaatı yaparak arsa sahiplerine anahtar teslimi birer tane villa verecektir.
2. Yapılan sözleşme gereğince inşaat ….. yıl içinde tamamlanacaktır. İnşaatın ….. yıl içinde tamamlanması halinde kooperatif arsa sahiplerine …………. Türk lirası cezai şart ödeyecektir. İnşaatın anahtar tesliminin gecikmesi halinde her bir villa için aylık…………..Türk Lirası kira ödenecektir.
3. Belediye ile yaşanan problem nedeni ile inşaat ruhsatının alınmasının gecikmesi, kooperatifin eski yöneticilerinin usulsüzlük yapması nedeni ile haklarında ………. Ağır Ceza Mahkemesinde zimmet nedeni ile dava açılması ve kooperatif yönetiminin değişmesi, arsa sahiplerinin arsalarının mülkiyetini kooperatife geç devretmeleri, villa projelerinde değişiklik yapılması gibi nedenlerle söz konusu villalar arsa sahiplerine zamanında teslim edilememiştir.
4. Bu durumda eski yönetim tarafından yapılan sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın arsa sahipleri tarafından talep edileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sözleşmede kararlaştırılan cezai şart çok fahiştir. Kooperatifin bu parayı ödemesi mümkün değildir. Zaten inşaat fiyatlarındaki artış ve proje değişikliği nedeni ile üyelerden toplanan para miktarı aşırı derece yükselmiş, birçok üye ödemeleri yapamadığı için hissesini devretmek zorunda kalmıştır.
5. Ayrıca inşaatın zamanında bitirilememesinde arsa sahiplerinin de kusuru vardır. Arsa sahipleri söz konusu arsanın mülkiyetini kendilerine gönderilen ihtarnameye rağmen zamanında kooperatife devretmeyerek işlemlerin gecikmesine neden olmuşlardır. Ayrıca gecikmeden dolayı her ay villa için karşı tarafa kira ödenmektedir. Bu da karşı tarafın zararını kısmen de olsa azaltmaktadır. Bu nedenlerle fahiş cezai şartın indirilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ SEBEPLER : TBK. md. 182 ve İlgili mevzuat.
TALEP SONUCU : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile …………… Türk Lirası olarak karlaştırılan fahiş cezai şartın ………….. Türk Lirasına indirilmesini, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat