EVLİLİK PROTOKOLÜ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

EVLİLİK PROTOKOLÜ

1- Taraflar

1-  Adı Soyadı       :           …..

Adres               :           …..

T.C. Kimlik No           :           …..

2-  Adı Soyadı       :           …..

Adres               :           …..

T.C. Kimlik No           :           …..

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, .. / .. / …. Tarihinde evlenecek olup; iş bu protokolü evlilik akdi gerçekleşmeden önce hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile imzalamışlardır. Taraflar imzalanan bu protokol doğrultusunda evlilik birliğini sürdürmeyi aşağıda isim ve imzaları bulunan şahitlerin de huzurunda taahhüt etmişlerdir.

2- Protokolün Maddeleri

1-  Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, .. / .. / …. tarihinde gerçekleşecek evlilik akdinden evvel iş bu protokolü kendi isteğimizle imzaladığımızı ve evliliğimiz boyunca iş bu protokole kayıtsız şartsız uyacağımızı beyan ediyoruz.

2-  İş bu protokol neticesinde; evlilik akdi gerçekleştikten sonra taraflar …….. ili …..ilçesinde …… adresinde kain bulunan taşınmazı aile konutu olarak kullanacaklardır. Evlilik birliği devam ettiği sürece eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan ortak konutla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunamayacak, ortak konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Ortak konuta ilişkin taraflar arasında çıkan her türlü anlaşmazlık 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde çözümlenecektir.

3-  Evlilik akdinin kurulmasından önce “düğün alışverişi” adı altında yapılacak her türlü beyaz eşya, mobilya, mutfak eşyası ve düğüne ilişkin düğün salonu, gelinlik, düğün arabası kiralama; orkestra ve balayı dahil her türlü masraf erkek tarafına aittir. Ancak nişan ve söz merasimine yönelik tüm organizasyon masrafları kız tarafının sorumluluğundadır. Eşlerden birinin sorumluluğunda olan bir iş yerine getirildikten sonra; ortaya çıkan pürüz ve aksaklıklardan (orkestrada meydana gelen teknik aksaklıklar, gelinlik bedeninin olmaması gibi….) o işi gerçekleştiren eş mesul değildir.

4-  İmzalanan protokol gereği evlendikten sonra en az 3 yıl boyunca taraflar müşterek çocuk sahibi olmayacaklardır.

5-  Müşterek çocuğun doğumu …….. Hastanesi’nde gerçekleşecek, doğum ve hamilelik süresince gerçekleşecek tüm masraflardan eşler eşit oranda sorumlu olacaklardır.

6-  Taraflar ortak çocuğun ismi de dahil çocuğa ilişkin her türlü kararı birlikte verirler. Müşterek çocuğa yönelik verilecek kararlar çocuğun 18 yaşına gelmesiyle son bulacaktır.

7-  Evlilik akdi gerçekleştikten sonra evlilik yıldönümü ve doğum günleri başta olmak üzere taraflarca özel kabul edilen günleri hatırlamayan eş …..-TL para cezasını ortak hesap olan ….. Bankası ….. Şubesi ….. Hesap no’lu şubeye … gün içerisinde yatırmakla yükümlüdür.

8-  Tarafların evlenmeden önce edindiği her türlü gayrimenkul ve menkul emtia eşlerin bizatihi kendisine aittir. Diğer eş bu mallar ile ilgili evlilik birliğinden doğan herhangi bir hak talep edemeyecektir. Ancak evlilik birliği içerisinde edinilen her türlü mal ve alacaklar tarafların evlenecekleri tarih olan .. / .. / …. tarihinden itibaren 4721 sayılı Medeni Kanun’un 219 ve devamı maddelerinde düzenlenen “edinilmiş mallara katılma” rejimine tabii olacaktır.

9-  Evlilik birliği süresince dini bayramlarda ve resmi tatillerde ilk önce erkeğin ailesinin ziyaretine gidilecek daha sonra kadının ailesi ziyaret edilecektir. İş bu protokol gereği, Müşterek çocuğun yaz tatillerinde ve okulların tatil olduğu zamanlarda ailesi dışında akrabalarını ziyarete gitme ve onların yanında yatılı konaklama hakkı mahfuzdur.

10-            Evlilik birliği süresince eşlerden birinin diğerini aldatması durumunda diğer eşin müşterek konutu terketme ve evlilik birliğini sona erdirme hakkı saklıdır. Ayrıca aldatan eş açılacak boşanma davası neticesinde talep edilen tazminat ve nafaka miktarlarını kayıtsız şartsız kabul edecektir.

11-            Evlilik birliği eşlerden birinin kusuru sebebiyle sona erdiği takdirde, düğünde takılan ziynetlerin tamamı kadında kalacaktır ve erkek tarafı hiçbir istemde bulunamayacaktır.

12-            İş bu protokol gereği, eşler boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır ancak kadın dilerse evlilik birliği içinde kocasının soyadından önce kendi aile soyadını da kullanabilir.

13-            İşbu protokol, … olmak üzere, ….. adresinde ve .. / .. / …. tarihinde düzenlenerek, aşağıda isimleri bulunan şahitler huzurunda taraflarca imza altına alınmıştır.

Taraf                                                             Taraf

Şahit                                                              Şahit

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat