EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN VELAYETİ DAVA DİLEKÇESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN VELAYETİ DAVA DİLEKÇESİ

                        ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        : Küçük …..’nin velayetinin annesi davacıya verilmesi talebidir
AÇIKLAMALAR     :
  • Müvekkil ile davalının …………… tarihinde çocukları küçük ….. dünyaya gelmiştir. Velayeti talep edilen küçük, davacı müvekkilin nüfus kütüğüne kayıtlıdır.
  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 1997/1305 esas,1997/1953 karar sayılı ve 24.2.1997 tarihli kararına göre “Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti hakim hükmüne kadar askıdadır.”
  • Küçüğün askında olduğu anlaşılan velayetinin hükme bağlanması ve velayetin davacı anneye verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           : Nüfus kaydı, tanık beyanları, yemin ve sair tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK, HMK ve ilgili tüm mevzuat.

TALEP SONUCU                 : Davanın kabulü ile küçük …..’nin velayetinin davacı anneye verilmesi, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

            DAVACI VEKİLİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat