Evliliğin İptali Dava Dilekçesi

……………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati tedbir istemlidir
DAVACI
:

DAVALILAR
:1)
:2)

D.KONUSU : Davalıların evlenmelerinden menn’ine ilişkin davadır.

OLAYLAR : 1) Davalılardan eşim …… benimle …. yılından beri evlidir. Evi terketmiş ve diğer davalı ile yaşamaya başlamıştır.
2) Evliliğimizin Nüfus kayıtlarına işlenmediğini farkeden eşim yeniden evlenmek üzeredir….

HUKUKİ SEBEBLER : MK m.93 vd, 103, 104

DELİLLER : Nüfus kayıtları, boşanma dosyası.

İSTEM SONUCU : Davamın kabulü ile davalılar arasındaki evlenmenin mennine karar verilmesini; yargılama sırasında evlenme akdinin önlenilmesini teminen ihtiyati tedbirle evlenmenin durdurulmasına karar verilmesini, evlenme akdi gerçekleştiği takdirde evliliğin iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat