Evi Terkeden Eşe Eve Dön Çağrısı Nasıl Yapılır?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Evi Terkeden Eşe Eve Dön Çağrısı Nasıl Yapılır?

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için yasa koyucu, öncelikle davalıya bir ay içinde evine dönmesi için ihtar kararı tebliğ edilmesini zorunlu kılmıştır. Bundan maksat aile birliğinin dağılmasını önlemektir. İhtar kararını tebellüğ eden davalı evine dönebilir. İhtarın gayesi de budur. Ancak bir aylık süre içinde dönmezse davacı davalı aleyhine bu bir aylık sürenin sonunda terk sebebiyle boşanma davası açabilir. Kesinlikle ihtar kararının alınması için de davalının davacıyı terkten itibaren iki ay geçmiş olmalıdır. Medeni Yasamızın 132.nci maddesinde hem ihtar kararı ve hem de terke dayalı boşanma davası hüküm altına alınmıştır.

Eve Dön Çağrısı Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Eve Dön Çağrısı Yetkili Mahkeme

Konut mahkemesi yetkili mahkeme olduğu gibi, bulunulan yer mahkemesi de ihtar kararı vermede yetkili mahkemedir.

Eve Dön Çağrısı Davacı

Karı veya koca (yani terekedilen karı veya koca).

Eve Dön Çağrısı Davalı

1 – Karı davacı ise koca,

2 – Koca davacı ise karı.

Eve Dön Çağrısı Dava Açma Koşulları

 1. Davalı, evlenmenin kendisine yüklediği görevleri yapmamak maksadiyle evini terketmiş olmalı.
 2. Davalı evine haklı bir sebep olmaksızın dönmemiş bulunmalı.
 3. Davalının terki fasılasız iki ay devam etmiş olmalı.
 4. Bu iki ayın bitiminden itibaren 1 ay içinde evine dönmesi istenilen davalı eşin, davet edildiği ev oturulabilir nitelikle bulunmalı.

Eve Dön Çağrısı Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. İhtar davası basit yargılama usulüne bağlıdır.
 2. Hakim nüfus kayıtlarını getirtir, tanık dinleyebilir.
 3. Davanın, davalının terkinden itibaren iki ay geçtikten sonra açılıp açılmadığı araştırılır. Süresinde açılmayan ihtar kararı verilmesi talepleri reddedilir.
 4. Koşulları sabitse, hakim; davalının bir ay içinde evine dönmesini kapsayan ihtar kararını verir. İhtar kararma davalının bir ay içinde davacının yanına (evine) dönmediği takdirde M.Y.’nm 132.nci maddesi gereğince boşanma davası açacağı da gösterilir. İhtar kararı davalıya tebliğ edilir. Davalı, davacımn bulunduğu şehirden başka yerde ise yol masraflarıda davacı tarafından davalıya gönderilecektir. Bu husus da ihtar kararında belirtilecektir.
 5. İhtar davası harca tabi değildir.
 6. İhtar kararının Yargıtay yolu yoktur. Asliye hukuk mahkemesinin değişik işler defterine kaydedilerek dava görülür. İhtar kararı, mahkemenin duruşmalarda verdiği ara kararı mahiyet ve hükmündedir.
 7. İhtar kararı tebliği istemleri mahkemece dosya üzerinde incelenecektir. Duruşma açmağa gerek ve zorunluluk yoktur.

Eve Dön Çağrısı Davanın Açılması İçin Bekleme Süresi

Davalının davacıyı terketmesinden itibaren iki ay geçtikten soma ihtar kararı verilmesi için mahkemeye başvurulabilir. Davalının terkinden itibaren iki ay bekleme süresinin geçmesi gerekmektedir. Bundan önce istek ileri sürülmüşse, ihtar kararı verilemez.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat