Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Açarken Dikkat Edilecek Hususlar

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Açarken Dikkat Edilecek Hususlar

MEDENİ YASA MADDE 133 – Karı kocadan biri üç seneden beri devam eden bir akıl hastalığına duçar olup da bu hastalık müşterek hayatın devamını diğer taraf için çekilmez hale koymuş ve şifası kabil olmadığı dahi ehlihibre tarafından tasdik edilmiş bulunursa o taraf, her zaman boşanma davasında bulunabilir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Açıklama

Medeni Yasamız; kan kocadan biri üç yıldan beri bir akıl hastalığına yakalanmış olup da bu hastalık müşterek hayatın devamım diğer taraf için çekilmez hale koymuş ve şifa bulmayacağı da anlaşılmış ise, her zaman diğer tarafa boşanma davası açmak hakkını vermiştir. Davacı, davalı hakkında akıl hastalığı sebebiyle boşanma davacı açabilmesi için davalıdaki hastalığın şifa bulmayacağının doktor raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespit genellikle sıhhi kurulda veya adli tıp meclisinde yapılmaktadır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

 1. Davacının konut mahkemesi
 2. Veya birlikte son olarak 6  aydan beri oturulan yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Davacı

 • – Karı veya
 • – Koca

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Davalı

 • – Davacı karı ise, koca (veli veya vasisi)
 • – Davacı koca ise karı (veli veya vasisi)

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dava Açma Koşulları

 1. Davalı akıl hastalığına yakalanmış olmalı.
 2. Davalının yakalandığı akıl hastalığı üç yıldan beri devam etmeli.
 3. Bu hastalık müşterek hayatı çekilmez hale getirmeli.
 4. Akıl hastalığının şifası kabil olmayacağı doktor raporu ile tesbit edilmiş bulunmalı.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Göz önünde Tutulacak Hususlar

Hakim, davalının akıl hastalığının üç yıldır devam ettiğim ve şifası kabil olmadığını, davacıdan ispatlamasını ister.

 1. Akıl hastalığı doktor raporu ile ispat edilebilir.
 2. Akıl hastalığını tesbit ve şifasının imkansızlığı, hastahane sıhhi kuruluna tesbit ettirilebilir (bilirkişi olarak).
 3. Akıl hastalığı dolayısiyle müşterek hayatın çekilmez hale geldiği tanıkla ve keza doktor raporu ve diğer belgelerle ispatlanabilir.
 4. Tarafların evlilik kayıtları ile-nüflıs kayıtları hususunda bilirkişi dinlenir. Davacı ve davalının mali ve sosyal durumları tahkik edilir.
 5. Diğer boşanma davalarındaki usul ve yapılacak işlem bu davada da aynen uygulanır.
 6. Bu tür davada hakim; ayrılık kararı veremiyecektir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Zamanaşımı

Akıl hastalığı sebebiyle açılacak boşanma davaları her zaman açılabilir. Yasa koyucu davanın açılması için bir süre koymamıştır. Yalnız, akıl hastalığına yakalanan eşin bu hastalığının üç yıldan beri devam etmesi ve şifasının imkansız bulunması davanın açılması için şart koşulmuştur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat