ETKİNLİK KATILIM SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ETKİNLİK KATILIM SÖZLEŞMESİ

Firma Adı                :  …..

Yetkili                      :  …..

Ürün Türü                :  …..

Adres                      :  …..

Telefon / Fax           :  …..

Vergi No                 :  …..

E-mail / Web           :  …..

Stand No                 :  …..

Talep Edilen m²        :  …..

Stand Kira Tutarı     :  …..

Genel Toplam          :  …..

Yalnız                      :  …..

….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yukarıda tarih, yer ve adı yazılı etkinliğe işbu etkinlik katılım sözleşmesinin arka sayfalarındaki şartlarla katılacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Firma                                                ….. İş Kurumu İl Müdürlüğü

ETKİNLİK KATILIM ŞARTNAMESİ

1-  Bu sözleşmede etkinliğe iştirak eden kuruluş KATILIMCI, etkinliği düzenleyen …… Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak anılacaktır.

2-  Etkinlik alanı İŞKUR tarafından stantlara ayrılmış, elektriği bağlanmış, her üç (3) birime bir spot takılmış, katılımcının azami iki kelimelik adı standa yazılmış olarak katılımcıya teslim edilecektir. Etkinlik alanının genel temizliğinin yapılması

(stantların iç temizliği KATILIMCI’ya aittir), etkinlik alanının güvenliğinin sağlanması (Etkinlik açık olduğu saatlerde KATILIMCI’ya aittir), İŞKUR’a aittir.

3-  İŞKUR söz konusu etkinliğe açmakla yükümlüdür, ancak elde olmayan sebepler veya etkinliğe halkın ilgisini toplayabilmek amacıyla daha iyi bir yer ve salon bulması veya İŞKUR’un bütün bu sebeplerin dışında her hangi bir sebebe dayanmaksızın alacağı kararla da söz konusu etkinliğe aynı il içinde bir başka salon ve yerde yapmak ve bu sözleşmede ilan edilen tarihten 6 (altı ) ay sonrasına kadar etkinliği erteleme hakkına sahiptir. Bu durumda İŞKUR katılımcıya sözleşmedeki stant numarasına bakmaksızın kiralanan birim tutarında stant verecektir.

4-  İŞKUR aynı ölçü ve birimde olmak kaydıyla katılımcının standını değiştirme hakkını saklı tutar.

5-  Etkinliğe katılım sözleşmesini imzalayarak katılmayı taahhüt eden KATILIMCI, bu sözleşmede belirtilen etkinlik ücretinin tümünü herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın ödemeyi ve sözleşme hükümlerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

6-  Etkinlikte sergilenecek ve satılacak olan mallardan doğacak her türlü hak ve sorumluluk KATILIMCI ya aittir. İŞKUR hiçbir uyarıya gerek olmaksızın, etkinliğin genel düzeni ve gidişatını bozan KATILIMCI yi etkinlikten men edebilir, bu durumda hiçbir ücret iadesi yapmaz.

7-  İŞKUR, etkinliğin ticari başarısı açısından hiçbir taahhüdü yoktur.

8-  KATILIMCI kiralanan standın toplam tutarının tamamını ….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı ….. Bankası ….. Şubesi IBAN NO: ….. isimli hesaba aktarıp dekontunu İl Müdürlüğüne teslim edecektir. (En geç etkinlikten 7 (yedi) gün önce)

9-  KATILIMCI, sözleşmenin ön tarafında yer alan ödeme planına uymak zorundadır. Belirtilen tarihlere kadar dekorasyon projesini onaylatmayan, standını düzenlemeyen veya etkinliğe gelmeyen KATILIMCI kiraladığı yerin toplam tutarının iki katı kadar bir meblağ ceza olarak vermeyi kabul ve taahhüt eder.

10-            Etkinliğin açılışından 24 ( yirmi dört) saat önce gelişini İŞKUR yetkililerine imza karşılığı tespit ettirmeyen veya yazılı olarak bildirmeyen katılımcının stant ile ilgili kullanım hakkı ortadan kalkar. Etkinliğin açılış saatinden 12 ( on iki) saat önce etkinlik alanına gelmeyen, standını düzenlemeyen KATILIMCI içinde aynı kural geçerlidir. Bu durumda stant ile ilgili kullanım hakkı tamamen İŞKUR a ait olacaktır.

11-            KATILIMCI İŞKUR’a olan hesabını kapatmadan sergilediği ürünü ve malzemeyi hiçbir şekilde etkinlik alanı dışına çıkaramaz. Bu gibi hallerde İŞKUR’un mal üzerindeki hapis hakkı KATILIMCI tarafından peşinen kabul edilir.

12-            KATILIMCI etkinlik bitmeden hiçbir şekilde standını boşaltamaz ve İŞKUR’un izni olmadan bir başka kişi veya kuruluşa devredemez. Bu durumlarda 9.maddedeki cezalar uygulanır.

13-            KATILIMCI kendisine teslim edilen stant ve malzemeleri hasara uğratmadan kullanacaktır. Panolara, alüminyum malzemeye masa ve raflara çivi toplu iğne çakmak, delik açmak, Seloteyp dışında yapıştırıcı kullanmak kesinlikle yasaktır. KATILIMCI fuar alanına ve malzemelere vereceği her türlü zararı fuar bitiminde tazminle yükümlüdür.

14-            Stantlar etkinliğin açılışından 24 (yirmi dört) saat önce KATILIMCI ya teslim edilecektir.

15-            Stantlar etkinliğin açılışından sonra her akşam İŞKUR’a teslim edilecek ve her ne sebeple olursa olsun teslim ettikten sonra etkinlik alanında hiçbir kimse bulunmayacaktır. Katılımcı standını etkinlik süresince her sabah etkinlik açılış saatinden yarım saat önce İŞKUR’dan teslim alacaktır. KATILIMCI etkinliğin açık olduğu gün ve saatlerde en az bir elemanını kendi standında bulundurmak zorundadır.

16-            Katılımcı standını etkinliğin kapanış gününü takip eden ilk gün içerisinde boşaltacaktır. Bu çalışma 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır. İŞKUR verilen süre içerisinde standını boşaltmamış KATILIMCI ya ait malzemeleri ve malları herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın fuar alanı dışına çıkartma hakkına sahiptir. Bu sebeple yapılacak bütün masraf, doğabilecek her türlü hasar ve kaybın sorumluluğu KATILIMCI ya aittir.

17-            Elde olmayan haller, doğal afetler, mahalli ve mülki idare amirlerinin alacağı kararlar gibi sebeplerle etkinliğin açılmaması gibi hallerde İŞKUR kanuni ve hukuki yönden sorumlu değildir.

18-            KATILIMCI, İŞKUR’un genel müzik yayını dışında standında kendi başına müzik yayını yapamaz. KATILIMCI kendisine tahsis edilen standın dışına çıkamaz.

19-            KATILIMCI standına asacağı her türlü pankart, afiş ve ziyaretçilere dağıtacağı el ilanı, katalog gibi baskılı reklamların kanuni sorumluluğunu yüklenmiştir. Belediye rüsum ve harçları da KATILIMCI ya aittir.

20-            KATILIMCI yapması gereken ödemeleri ilgili tarihte yapmaz ise aylık % 5 ( Yüzde beş ) vade farkını İŞKUR’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

21-            Etkinlik katılım sözleşmesini imzalayan KATILIMCI katılım şartlarını ve sözleşme hükümlerine aynen uymak zorundadır.

22-            Uyuşmazlık hallerinde yetkili merci ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

İş bu sözleşme 22 (Yirmi iki) maddeden ibarettir. Bu sözleşme taraflar arasında belirtilen tarihte 2 ( iki ) nüsha tanzim ve imzalanmış olup, sözleşme hükümlerine uymayı taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat