E-TİCARET KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

E-TİCARET KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşme, www ….. web sitesinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere (Şirket/Site) ten faydalanacak üyelerin, yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2- Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen, anlamları ifade edecektir:

Alıcı          :           Site’de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üyedir.

Satıcı         :           Site’de sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyet sahibi bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Üye’lere yönelik olarak satışa arz eden üyedir.

Site                       : …. com. isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

Üye           :           Site’den ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu bireysel ve kurumsal üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Şirketçe üyelikleri onaylanarak Siteye üyeliği kabul edilen bireysel veya kurumsal üyelerdir. Bu sözleşmede kısaca Üye’olarak anılacaktır.

Şirket        :           Site üzerinde tüm hukuki hakların sahibi ve işletmecisi olan ….. San. ve Dış Tic. A.Ş., Şirket olarak anılacaktır.

Üye Adı    :           Site Üyelerinin Site hizmetlerden faydalandıkları sırada Site içindeki diğer Üyelere yansıyan ve tanıtan üye kimlik adıdır.

Şifre          :           Site’ye üyelik sırasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaradan oluşan şifredir.

Açık Artırmalı Satış           :           Satıcı Üye’nin belirlediği ürünün açılış fiyatı ile Alıcı Üyelerin fiyat artırımı yaparak alış yapabilmelerini sağlayan satış şekli opsiyonudur.

Açılış Fiyatı                       :           Satıcı Üye tarafından açık artırmalı satışın başlatıldığı safış fiyat tutandır.

Hemen Al Satışı ve Fiyatı:  Satış ilanının süresinin dolmasını beklemeden Satıcı Üye tarafından belirtilen sabit fiyatla ürünün/malın/hizmetin anında satılmasını sağlayan satış şekli opsiyonudur ve fiyatıdır.

Satış İlan Süresi     :           Açık Artırmalı Satış ve/veya Hemen Al satış şekli opsiyonları ile Satıcı Üye tarafından verilen satış ilanının Site’de listelenebileceği/yayımlanacağı süredir.

Cep Bekçisi                      :           Alıcı ve Satıcı arasında düzenlenmiş olan satış sözleşmesinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, “Üye Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar çerçevesinde, Sanal Pazar tarafından sağlanan hizmettir.

Havuz Hesap         :           Cep Bekçisi’nin ifa edilmesi için, Sanal Pazar tarafından yönetilen banka nezdindeki hesaptır.

3- Site İşleyiş ve Şartları

  1. a) Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde yürürlükte olan kanun ve mevzuata uyacağını, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uzaktan satış işlemleri ve reklam hukukunun satıcı veya alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder.

Yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.

Şirket, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını belirlediği satış ilanını ve reklamları yayımlamaktan kaçınabilir. Bu durumda Üye, Şirketin tespitini şimdiden kabul eder. Şirketin web sayfasında yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen web alanına müşteri tarafından girilen herhangi bir ilan, bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üye’ye dönme hakkı saklıdır.

  1. b) Site, Üye’lerin mallarını/ürünlerini/hizmetlerini sahsa arz ettikleri ve/veya satışa arz edilen mallara/ürünlere/hizmetlere teklif vermek suretiyle veya doğrudan satın aldıkları bir sanal buluşma ortamından ibarettir. Şirket, web sayfası işleticisi sıfatı ile bu sanal buluşma ortamından faydalanma imkanını Üye’lerine sağlar. Şirket, Satıcı ve Alıcı Üyeleri arasında kurulan uzaktan satış sözleşmesinin tarafı değildir. Bu sözleşmenin taraflara yüklediği hukuki sorumluluklar, Şirketi hiçbir surette.bağlamayacaktır. Üyeler, Şirket in sorumluluğu iddiasında bulunamaz. Bu itibarla Şirket, ilanlarda yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüt veremez.

Şirket, Üyeler arasında gerçekleşen ticarete de hiçbir şekilde taraf olmadığı için alım-satım ilişkisinden doğan tüm taleplerin, ilişkinin diğer taraf olan Satıcı Üye veya Alıcı Üye’ye karşı ileri sürülmesi zorunludur.

  1. c) Üye, Şirket tarafından belirlenen ve Site’de duyurulan kurallar ve duyurular dahilinde Alıcı ve/veya Satıcı sıfatı ile Site Hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Şirket, Site’de yapılacak işlemlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Site’de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  2. d) Üye, satışında, yürürlükte olan kanuni-mevzuata aykırı ürünleri satışa arz edemeyeceği gibi herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde, Alıcı veya Satıcı olarak ciddi olmayan, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler Şirket tarafından belirlendiği takdirde, söz konusu işlemi durdurma hakkı mevcuttur. Şirketin bu konudaki yorumu ve tespiti hakkında Üye, herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden taahhüt eder.

Kullanıcı Üye’ler arasında yaşanan bu tip mesajlaşmalardan doğan her türlü olumsuz durumdan doğacak sorumluluk yalnızca Üye’ye ait olup, Şirketin herhangi bir sebeple bu tür eylemler sonucunda uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

  1. e) Satıcı, satışa arz edeceği malın/ürünün/hizmetin tercih ettiği satış seçeneği opsiyonu/opsiyonlarına göre Hemen Al ve/veya Açık Artırmalı Satış opsiyonunda başlangıç fiyatını, artış tutarını, satış ilan süresini, satılacak adedi, satış ilanında belirtilen malın/ürünün/hizmetin hangi bölümde listeleneceği ve listeleme seçeneklerini ve ilgili tüm diğer bilgileri Satış İlanı Giriş Formu’nda bildirir. Satıcı, satış ilanında bildirmiş olduğu malın/ürünün/hizmetin satış fiyatlarına ve satışa arzı ile bağlıdır. Ürünü/malı/hizmeti tercih etmiş olduğu satış seçenekleri dahilinde satmaktan ve Alıcı’ya teslim etmekten kaçınamaz.

Satıcı ayrıca, satışa sunduğu ürün/mal/hizmet için Site’de ilan edilen satış seçeneklerinden hariç bir edim veya ilan edilen bedelden hariç herhangi bir bedel/ücret de talep edemez. Bu düzenlemeye aykırı hareket eden Satıcı, Şirket tarafından üyelikten çıkarılabilir, değerlendirme sistemine göre kötü derecelendirilebilir veya bunlar haricinde belirleyeceği başkaca bir yaptırım uygulayabilir.

Alıcı, Site’den ürün/mal/hizmet satın almak istediği takdirde, Alıcı olarak teklif edeceği en son fiyatla bağlıdır ve alım-satım işlemi tamamlanan ürünü/malı kabul ile bedelini ödemekten kanun ile açıkça imkan tanınan haller haricinde kaçınamaz. Ayrıca Alıcı, satın alacağını beyan ettiği fiyattan indirim talep edemez, ürünün/malın/hizmetin Site’de ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde, Şirket tarafından Site üzerinden ürün/mal/hizmet arz etmesi engellenebilir, üyeliği Site tarafından kötü değerlendirmeye tabi tutulabilir ve/veya feshedilebilir.

Alıcı, Site’de satılan herhangi bir ürünün/malın/hizmetin teklif ettiği fiyatla kendisine satılması işleminin tamamlanmasının ardından ürün/mal/hizmetin bedelini ve ilgili tüm vergileri (KDV, BSMV /Banka Sigorta Muamele Vergisi, Pul, Harç, vs.) ile birlikte Şirket’in tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza ettiği Site’de belirtilen banka, banka şubesine ve hesabına havale etmek veya kredi kartı bilgilerini vermek suretiyle öder. Ödeme bilgisi, Şirket tarafından e-posta ile Satıcı’ya bildirilir.

Site’de ürününü/malını/hizmetini satışa arz eden Satıcı, satışın gerçekleşmesi ve ürün/mal bedelinin Alıcı tarafından ödendiğinin kendisine bildirilmesinin ardından satış ilanında belirttiği süre içerisinde söz konusu ürünü/malı/hizmeti Alıcı veya Satıcı’nın seçimi ile belirlenen bir kargo şirketi aracılığı ile Alıcı’ya gönderir ve gönderi tarihi ile kargo taşıma fiş numarasını da ‘Site’deki ilgili bölüme girer.

Ürüne/mala/hizmete ait kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyan, Site tarafından Alıcıya e-posta yoluyla bildirilir. Malın teslimi ile ilgili olarak Şirket hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teslimatın takibi bizzat Alıcı tarafından yapılacak olup, Alıcı teslimat üzerine kargoyu teslim aldığını ve onayladığını ‘Site’nin ilgili bölümünde teyit eder veya kendisine kargo bildiriminin yapılmasından itibaren …. gün içerisinde ilgili bölümde hiçbir giriş işleminde bulunmaz ise -ki bu takdirde teslimat yapılmış sayılır- bankada muhafaza olunan ürün/mal/hizmet bedeli Şirket tarafından Satıcı’ya intikal ettirilir.

Mesafeli satış sözleşmesine ilişkin yönetmelikte cayma hakkının satıcıya karşı ………. gün içerisinde kullanılabileceği belirtilmişse de, Şirket yalnızca ürün bedelinin nezdinde bulunduğu …… günlük süre içerisinde cayma talebinin muhatabı olacaktır. Bu süreden sonraki talepler, Satıcı Üye’ye yönlendirilmelidir. Şirket’in tek yükümlülüğü Satıcı ile iletişim kurulması için gerekli olan ve üyelik aşamasında belirtilmiş olan bilgileri Alıcı’ya sunmaktır. Taraflar bu hususa itirazları bulunmadığını şimdiden kabul ve beyan ederler.

Alıcı tarafından Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca, Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda, teslimat prosedürü tersine işletilerek ürünün/malın/hizmetin Satıcı’ya gönderildiğinin ve Satıcı’nın alındı teyidinden sonra emanette tutulan para Alıcı’ya iade edilir. Şirket teslimata veya iade anına değin mal/ürün/hizmet bedelini sadece tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza etmekte olup, teslimatın yapılıp yapılmaması haricinde kalan ayıp ve benzeri sebeplerle yapılacak itirazlar ise, yukarıdaki işleyişi değiştirmeyecektir. Bedel iadesi, tamir, tenzil, tazminat ve benzerleri gibi tüm taleplerin doğrudan Satıcı’ya yöneltilmesi gereklidir.

Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, Satış Sözleşmesi’nin imzalanması, malın teslimatı ve Satış Sözleşmesi’nden doğan tüm mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Üye’ler sorumludur. Bu hususta Şirket muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir.

Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan Alıcı, teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm kanuni haklarını, malı/ürünü satın aldığı Satıcı’ya yöneltecektir. Bu arada taraflar TKHK. hükümleri ile birbirlerine karşı tam sorumludurlar.

Mal/ürün/hizmet’in teslimatından sonra Alıcı’nın yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple Şirket’e ödenmemesi, iptali veya Şirket hesaplarından geri çekilmesi hallerinde, söz konusu mal/ürün/hizmet bedeli Satıcı’nın alacaklarından mahsup edilir. Mal/ürün/hizmet bedelini Ödemeyen Alıcı’ya karşı kanuni yollara müracaat ve bedelin tahsili yükümlülüğü Satıcı’ya aittir.

  1. f) Malım/ürününü/hizmet’ini satışa arz eden Satıcı, kendisine ait ürünün/malın Site üzerinden satılması için Şirket tarafından sağlanan bu Sözleşme’de belirtilen hizmetler karşılığı olarak, satışı yapılan ürünün/malın/hizmetin satış bedeli üzerinden hesaplanmak üzere Site’nin ilgili bölümlerinde belirtilen hizmet bedelini veya komisyonunu, KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hizmet bedeli ürün/mal satım bedelinin Satıcı’ya intikal ettirilmesi aşamasında doğrudan tenzil olunmak sureti ile tahsil olunur.
  2. g) Tüm Üyeler, sistemde tanımlı olan bilgilerinin (ad, soyad, tel, TC. kimlik no, adres e-posta, banka hesbelirler ise, Üye’ye hiçbir bilgi vermeden, işlem iptali, satış iptali, üyelik iptali ya da askı işlemi uygulayabilir.

Alıcı ve Satıcı Üyelerin bilgileri, Site Yöneticileri tarafından titizlikle korunmakta olup, taraflar arasında anlaşmaya varılarak, Cep-Bekçisi kontrolünde ödeme gerçekleşmedikçe, tarafların iletişim bilgileri kesinlikle paylaşılmayacaktır. Ödeme, Şirket nezdinde tutulduğu sırada şüphe çeken ya da üyelerden birinin zararına olabilecek durumun varlığı halinde, bu hüküm geçerli olmayacaktır.

Şirket, dilediği zaman Üyenin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir, bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üyenin Şirkette mevcut bir alacağı olması halinde, Şirket bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 gün alıkoyabilir.

Sözleşme’ye aykırılık hallerinde Şirketin maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Bu sözleşme Site’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde, durma süresince askıda olduğu kabul edilir. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için ‘Üye’ler bir tazminat talebinde bulunamaz.

Sözleşme, Sitede yapılan faaliyetin Şirket tarafından sona erdirilmesi halinde ise, kendiliğinden sona erer. Ancak, Şirket işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup, bu değişikliklerin bu Sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Üye, malım/ürününü/hizmetini satışa arz ederken, teklif verirken, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında bu Sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı ürün/mal ile birlikte, Alıcıya teslimi zorunlu garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, Şirketi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve Şirketin üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine dönebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kurumsal Üyeler, satışını yaptıkları mal/ürün/hizmetler için bunların Alıcı Üyeye tesliminden önce Tüketicinin Korunması Kanunu-Mesafeli Satış Yönetmeliği hükümlerine göre taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini Alıcı Üyeye teslim etmekle yükümlüdür.

4- Diğer Hususlar

  1. a) 18 yaş altı kullanıcıların işlem güvenliğinden dolayı Site’ye üye olması yasaktır.
  2. b) Şirket, Site’nin olabilecek her türlü makul/akla yatkın kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup, internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, ve benzerleri) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, Üyelerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.
  3. c) Şirket; Sanal Pazar sisteminde ticari faaliyet gösteren satış yapan Üyelerini, gerek faaliyeti gerçekleştiren Üye ya da Üye işyerlerini tanımak, gerekse, Alıcı Üyelere verilen Hizmetin uygunluğunu denetlemek, Alıcı Üyelerin yararlarını korumak, Üyelerin istikrarı ve faaliyeti konusunda izlenim sahibi olmak amacıyla, işyerini ziyaret edebilir, işlemlere ve/veya Satıcı Üye’ye ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Üye, bu durumu şimdiden kabul ve beyan etmiştir.

5- Uyuşmazlıkların Çözümü

Şirket ile Üye arasında doğacak uyuşmazlıklarda uygulanacak olan hukuk Türk Hukuku olup uyuşmazlıkların çözüm yeri ….. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleridir.

Şirket                                                                                         Üye

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat