EŞYALARIN İADESİ TALEBİ – BOŞANMA KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

EŞYALARIN İADESİ TALEBİ – BOŞANMA KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

       

../../….

DAVACI                                  :

 

VEKİLİ                                     :

                                                   

DAVALI                                  :

 

DAVA DEĞERİ                      : ……………..- TL

 

KONU                                      : Eşyaların İadesi Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                   :

1- Müvekkilimiz ile davalı 8 yıllık evliliklerini, …………. Aile Mahkemesi’nin ../../…. tarihinde verdiği …../….. Esas, …../….. Karar sayılı karar ile bitirmişlerdir. İlam her iki tarafa da tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

2- Davalı, müvekkilimizle müştereken oturdukları evi boşanma davası devam ederken boşaltmış ve ……………. adresindeki babasına ait boş daireye taşınmıştır. Burada müvekkilimizin yıllarca yaptığı çalışmalar karşılığı eve alınmış eşyaların yanında, müvekkilimizin şahsi eşyaları da bulunmaktadır.

3- Müvekkilimiz adına ../../…. tarihinde ………. Asliye hukuk mahkemesinin …./…. D.İş sayılı dosyası ile yaptırdığımız tespitte bu durum tespit edilmiş ve yapılan tespite davalının da bir itirazı olmamıştır. Bu eşyaların (eki listede) tümü müvekkilimize ait bulunmaktadır. Davalının sadece şahsi eşyaları bulunmaktadır.

4- Müvekkilimiz eski eşinden eşyalarını geri istemişse de eşi buna yanaşmamıştır. Bu nedenle eşyaları ya da …………..TL tutarındaki bedelini istemek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER             : MK.m.220/2, HMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                              : …… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin  …./….  D.İş Sayılı Tesbit Dosyası, Faturalar, Tanıklar ve Her Türlü Yasal Delil.

 

CEVAP SÜRESİ                     : İki Haftadır.

TALEP SONUCU                   : Açıklanan nedenlerle mülkiyeti müvekkilime ait olan eşyaların müvekkilime aynen iadesine, aynen iade mümkün değil ise boşanma tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik ……………..TL tutarındaki bedelinin davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine, eşyanın davalı tarafından üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından tedbiren muhafaza altına alınmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat